Midtjylland går sammen om senhjerneskade-uddannelse

Godt 350 medarbejdere fra de 19 midtjyske kommuner vil i de kommende 2½ år blive uddannet i at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade og i koordinering af deres komplekse rehabiliteringssager.

Det sker som led i kommunernes fælles bestræbelser på at sikre den bedst mulige indsats for borgere med behov for genoptræning efter fx en hjerneskade. Projektet er støttet af en pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med 2,2 mio. kr.

Alle kommuner i landet har kunnet søge støtte, og mange har fået til egne projekter. De midtjyske kommuner er de eneste, der også har fået støtte til et fælles projekt. KKR Midtjyllands formand Anders G. Christensen kalder det fælles uddannelsesprojekt for ”lidt af en milepæl”, både når det kommer til yderligere at løfte indsatsen på området for borgere med en senhjerneskade, og når det kommer til at se gevinsten af, at kommunerne arbejder sammen.

”Siden kommunalreformen, hvor kommunerne har overtaget opgaver fra regionen, har kommunerne hver især og sammen arbejdet med nyspecialisering på området, til gavn for borgerne, der nu kan få en bedre og sammenhængende indsats i deres eget nærmiljø. Projektet her er det seneste fælles skridt på vejen mod yderligere at styrke kommunernes muskelkraft på senhjerneskadeområdet,” siger Anders G. Christensen.

De 19 kommuners samarbejde stopper imidlertid ikke her. I 2013 igangsættes yderligere et fælles projekt, der har til formål at understøtte kommunerne – f.eks. via videokonferencer eller anden teknologi - i de særligt vanskelige sager på hjerneskadeområdet. Understøttelsen kan f.eks. ske fra et team på Hammel Neurocenter, men også andre vidensmiljøer kan være relevante at inddrage i projektet. Dette projekt er støttet med 0.8 mio. kr. fra den centrale pulje.

Emneord: Ministeriet for Sundhed og Froebyggelse, KKR Midtjylland, Anders G. Christensen
KL på DenOffentlige.dk Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til,...
Aktivitet: Artikler: 112 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.