Natur- og Miljøklagenævn ophæver vandplanerne

04/12/2012 14:21

Administrator

På baggrund af en klage fra Landbrug & Fødevarer ophæver Natur- og Miljøklagenævnet nu vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner. Begrundelsen for ophævelsen er, at der i forbindelse med implementeringen af vandplanerne blev givet en høringsfrist på bare otte dage.

Statens vandplaner får kæmpestore konsekvenser for tusindvis af lodsejere, landmænd og sommerhusejere, og nu vurderer den uvildige klageinstans, Natur- og Miljøklagenævnet, at de berørte lodsejere ikke er blevet hørt i tilstrækkelig grad.

”Vi er meget tilfredse med afgørelsen, og jeg er meget tilfreds med, at der nu bliver lejlighed til at komme ned i maskinrummet igen og lave dele af vandplanerne om. Vi ser frem til at blive inddraget i den proces”, siger formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Klassifikationen af vandløb skal, ifølge Landbrug & Fødevarer, laves om. I vandplanerne ændrer man vedligeholdelsen af 5300 kilometer vandløb, men en del af disse er ifølge Landbrug & Fødevarer slet ikke vandløb – men afvandingskanaler. Den ændrede vedligeholdelse indebærer nedsat eller ophør af oprensningen, og det vil betyde forsumpning af store dyrkningsarealer.

Høringsfrist for kort
Da miljøministeriet præsenterede de statslige vandplaner første gang, væltede det ind med høringssvar. I løbet af høringsperioden på seks måneder afgav mere end 4000 mennesker høringssvar. Efter en justering af planerne, fremlagde miljøminister Ida Auken igen planerne i december måned sidste år. Herefter blev der givet en høringsfrist på bare otte dage. Blandt andet den helt urimelige høringsfrist fik Landbrug & Fødevarer til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, da høringsperioden ifølge erhvervsorganisationen var alt for kort. Netop det forhold har i dag fået Natur- og Miljøklagenævnet til at erklære vandplanerne for ugyldige.

”Randzonerne, kravet om yderligere efterafgrøder og vandløbsindsatsen kommer til at koste erhvervet rigtig mange penge. Derfor er det vigtig, at vi nu benytter lejligheden til at ændre reguleringen, så indsatsen bliver mere målrettet med mulighed for vækst og udvikling for erhvervet, samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet. Derfor er det vigtigt, at regeringen afventer Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, der ligger klar til marts”, understreger Martin Merrild.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer mener i øvrigt, at det også er meget væsentligt, at regeringen følger den linje, som andre EU lande implementerer vandrammedirektivet med. Danmark skal ikke overimplementere direktivet, men kæmpe for en ensartet implementering i alle EU-lande. 

Mest Læste

Annonce