Ny aftale sikrer flere unge en læreplads

01/03/2012 12:00

Administrator

Roskilde Kommune og Dansk Byggeri skrev torsdag d. 1. marts under på en ny partnerskabsaftale, som skal sikre, at langt flere unge får en praktikplads indenfor bygge- og anlægsbranchen. Og flere kommuner bør gøre som Roskilde, lyder opfordringen fra Dansk Byggeri.

- Vores erfaring er, at partnerskabsaftaler får antallet af praktikpladser til at stige. Det har vi set i andre kommuner, og jeg tror helt sikkert, at det samme kommer til at gøre sig gældende for Roskilde, siger formand for Dansk Byggeri Østsjælland, Niels Moestrup.

Det er en stolt og tilfreds borgmester Joy Mogensen, der glæder sig til det fremtidige, etablerede samarbejde mellem parterne.

- Med samarbejdsaftalen skabes der praktikforløb til gavn for Roskildes unge mennesker. Desuden styrker samarbejdsaftalen muligheden for, at unge ledige indenfor bygge- og anlægsområdet kan finde job via Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Aftalen har der ud over også det sigte, at øge fokusset på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune, siger en glad borgmester.

Den partnerskabsaftale, som Dansk Byggeri og Roskilde Kommune har indgået, betyder at de lokale virksomheder vil arbejde for at skabe flere praktikpladser til unge på de tekniske skolers grundforløb samt til unge i skolepraktik. Og selvom partnerskabsaftalen bygger på frivillighed, modsat sociale klausuler, så viser erfaringerne, at aftalerne virker efter hensigten.

- F.eks. har vi haft et partnerskab med Herlev, og det resulterede på bare et år i over 30 praktikpladser. Dialog og frivilligt samarbejde er vejen frem, og partnerskabsaftalen kommer til at gøre en forskel for de mange unge i lokalområdet, som søger en praktikplads, siger Niels Moestrup.

- Partnerskaberne bygger videre på branchens gode tradition med at uddanne unge mennesker. Derfor skal vi have flere kommuner til at skifte sociale klausuler og alt det bureaukrati som følger med, ud med en frivillig partnerskabsaftale som i Roskilde, siger formanden for Dansk Byggeri Østsjælland.

Roskilde Tekniske skole og UU-Roskilde er en del af aftalen, der foreløbig løber i to år – frem til 1. marts 2014. Praktikpladsordningen gælder for unge, der har færdiggjort grundforløbet på bygge og anlæg indenfor 8 uger, mens styrkelsen af jobmulighederne primært er målrettet de nyuddannede svende, hvor jobcenteret gør en opsøgende indsats overfor virksomhederne. Det øgede fokus på de faglige fag i folkeskolerne i Roskilde kommer til at omhandle et øget oplysnings- og formidlingsarbejde.
 

Mest Læste

Annonce