Ny hjælpepakke mod overbelægning

21/02/2013 12:16

Administrator

Patienter, sygeplejersker og læger er nu klar med en fælles plan for, hvordan sundhedsvæsenet her og nu kan modvirke overbelægning på akutte og medicinske afdelinger. Af Søren Olufsen, [email protected]

Ældre patienter, der ligger på gangene og ikke får den fornødne sygepleje og behandling. Medarbejdere, som hele tiden er tvunget til at gå på kompromis med deres faglighed. Det er virkeligheden på mange af landets akutte og medicinske afdelinger, som har massiv overbelægning. Derfor er Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen gået sammen om at lave forslag til en hjælpepakke mod overbelægning, og den er rettet mod de ansvarlige politikere og sundhedsmyndigheder. 

”Situationen er mange steder meget alvorlig, og det kræver handling fra Christiansborg, regioner og kommuner. Vi er klar til at indgå i en konstruktiv dialog omkring nødvendige forandringer på akutte og medicinske afdelinger,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der repræsenterer landets omkring 70.000 sygeplejersker. 

Stop for nedlæggelse af senge

Hjælpepakken mod overbelægning indeholder i alt syv punkter. Der skal blandt andet være et her-og-nu stop for nedlæggelse af medicinske senge og øget samarbejde mellem regioner og kommuner. 

”Et stop for nedlæggelse af medicinske senge er en nødvendig løsning for at bremse en helt uacceptabel udvikling, hvor flere og flere medicinske patienter ligger på gangene. Patienter på gangene skaber uværdige og farlige situationer for både patienter og personalet, hvor der sker flere fejl og behandlingen bliver dårligere,” siger Lars Engberg, formand for Danske Patienter og fortsætter: 

”Det er også nødvendigt med en langt stærkere forpligtigelse til samarbejde mellem regioner og kommuner. Medicinske patienter har behov for ydelser på tværs af sektor- og speciale grænser, og de lider i dag under et siloopdelt sundhedsvæsenet, hvor kompetencer eller kapacitet ikke er planlagt ud fra patientens behov, men ud fra hver regions og kommunes behov”. 


Fremrykning af national handleplan
Lægeforeningen peger man især på, at Sundhedsstyrelsens nationale handleplan for ældre medicinske patienter skal fremrykkes. 

”Der er mange gode elementer i den handlingsplan, som blev vedtaget i 2012. I den nuværende situation kan vi med stor fordel begynde at sætte gang i de initiativer, som ifølge planen egentlig først skulle være startet senere. Det gælder for eksempel opsøgende og opfølgende hjemmebesøg for særligt svage patienter og forløbskoordinatorer til svækkede ældre medicinske patienter”, siger Poul Jaszczak, næstformand i Lægeforeningen. 

Her er alle punkterne i hjælpepakken mod overbelægning fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter: 


- Her-og-nu stop for nedlæggelse af medicinske senge
- Al ledig kapacitet skal tages i brug
- Styrk sygeplejen i kommunerne
- Fremryk Sundhedsstyrelsens nationale handleplan for ældre medicinske patienter
- Sundhedsmyndighederne skal sikre offentligt tilgængeligt opdateret data på overbelægning
- Kommuner og regioner skal planlægge sammen
- Det skal kunne betale sig at undgå indlæggelse  

Mest Læste

Annonce