Ny stemme for mennesker med handicap

03/12/2014

Nick Allentoft

Et handicapråd skal sikre lige muligheder for regionens borgere. Der er sat 100.000 kroner af til rådets arbejde årligt.

Jane kan ikke høre. Hun er handicappet og har dermed brug for, at der tages højde for hendes handicap, så hun f.eks. kan orientere sig i trafikken og kommer sikkert af og på offentlig transport. Og nu vil Region Hovedstadens politikere sørge for, at Janes behov bliver hørt.

Derfor har regionsrådet valgt at afsætte 100.000 kr. om året til et nyt handicapråd.

Handicaprådet skal bestå af repræsenterer fra handicaporganisationer, herunder også organisationer der repræsenterer mennesker med psykisk handicap. Rådets opgave er at se på regionens strategier og politikker og sikre, at det disse er gennemtænkt ift. mennesker med handicaps behov.

Hvor er udfordringerne for personer med handicap
- Vi har et ansvar for, at borgerne har lige muligheder for at leve deres liv – uddanne sig, arbejde og i det hele taget færdes i vores region. Uanset om de har et handicap. Det vil sige, at du ikke skal være forhindret i at kunne komme op til din læge pga. lange trappeopgange og ingen elevator. Ligesom vi også gerne vil sikre, at du kan komme gnidningsløst omkring med bus og tog, selvom du har et handicap. Det skal handicaprådet hjælpe os politikere med at huske på, siger Maja Holt Højgaard (S), formand for udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden    
 
Region Hovedstaden har gode erfaringer med at inddrage patienter og generelt fokus på at være i dialog med patientforeninger for at sikre den bedst mulige behandling i sundhedsvæsenet.

Handicaprådet skal inddrages i langt mere end behandling og sygdom, og rådet skal således være med til at se på alle relevante områder i regionen. Det kan dreje om både uddannelse, transport, adgangsmuligheder til eksempelvis udviklingshandicappede eller kørestolsbrugere og kommunikation til f.eks. syns- eller hørehæmmede.

Fakta:

  • Handicaprådet kan udtale sig i alle relevante og større sager, hvor Region Hovedstaden har beslutningskompetence, udover sundhed vil det fx også være uddannelse, regional udvikling, miljø og trafik.
  • I forbindelse med budgetaftalen for 2015 er det aftalt at afsætte 100.000 kr. årligt til handicaprådet.
  • Danske Handicaporganisationer udpeger fem medlemmer, og Psykiatriforeningens Fællesråd udpeger to medlemmer. Organisationerne gives hermed ansvar for at sikre en bredde i repræsentation af handicap.
  • Rådet afholder en række møder om året, herunder med regionsråd og de politiske udvalg for at sikre dialogen

Mest Læste

Annonce