Ny VIVE-undersøgelse: Markante forskelle på plejecentres normeringer

24/2/20 8:01

Kristian V. Jensen

Der er stor forskel på normeringerne på tværs af landets plejecentre. I kommunerne med den højeste normering skal personalet på nattevagt tilse halvt så mange borgere som i kommunerne med den laveste normering.

Personalenormeringen på danske plejecentre varierer meget. Der er store forskelle på normeringen kommunerne imellem, og forskellene er særligt udtalte på nattevagter. Det viser en undersøgelse, som VIVE har udført for FOA og Ældre Sagen.

Undersøgelsen følger op på en lignende undersøgelse fra 2017, og dengang viste det generelle billede også markante forskelle på normeringerne. Projektchef Ulf Hjelmar bemærker dog, at normeringerne har udviklet sig på tværs af vagttyper og kommuner.

”Fra 2017 til 2019 ser vi på landsplan en lille ændring i normeringerne på dagvagt i hverdage fra 2,9 til 2,6 beboere pr. medarbejder. Omvendt ser vi på nattevagterne det modsatte billede – her går den gennemsnitlige normering fra 20,4 til 21,5 beboere pr. medarbejder”, siger Ulf Hjelmar, der står bag undersøgelserne for 2017 og 2019.

Store forskelle på kommuneniveau
Undersøgelsen viser, at der på kommuneniveau er store forskelle i normeringerne, og det gælder både dag-, aften- og nattevagter på såvel hverdage som i weekender. Tallene kan ses i skemaet nedenfor

 Dagvagt (kl. 7-15)Aftenvagt (kl. 15-23)Nattevagt (kl. 23-07)Hverdag1,7 - 3,74,2 - 7,914,4 - 29,5Weekend3,2 - 5,54,6 - 9,113,6 - 30,1

”I runde tal er der en faktor to forskel fra de højeste til de laveste normeringer, og forskellene kan ikke alene forklares ud fra forskelle i beboersammensætningen på de enkelte plejecentre”, siger Ulf Hjelmar.

Find normeringerne i din kommune
VIVE har indtegnet de enkelte kommuners normeringer på et interaktivt danmarkskort, der angiver normeringerne på dag-, aften- og nattevagter på hhv. hverdage og i weekenden. Tallene er behæftet med en usikkerhed, der bl.a. afhænger af andelen af kommunens plejecentre, som har svaret. Det er derfor ikke muligt at rangere kommunerne i forhold til hinanden.

Prøv det interaktive danmarkskortet her

Plejecentre angiver behov for kompetenceudvikling
Endelig har VIVE også undersøgt, hvordan plejecenterlederne vurderer behovet for kompetenceudvikling hos plejepersonalet, så de bedre kan imødekomme beboernes behov.

”7 ud af 10 plejecentre vurderer, at både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere har behov for at få udviklet deres kompetencer til at håndtere beboere med psykiske lidelser. Samtidig er der også et markant behov blandt SOSU-assistenter og -hjælpere for yderligere at udvikle deres kompetencer inden for demens”, siger Ulf Hjelmar.

Foto: VIVE