Foto: Gladsaxe Kommune
Foto: Gladsaxe Kommune

Nyt kloaksystem skal ruste dansk kommune til fremtidens vejr

26/11/20 9:28

Theis

Sådan lyder forslaget i ’Spildevandsplan 2021’, som Gladsaxe Kommune og forsyningsselskabet Novafos netop har sendt i høring. Forslaget involverer boligejere og virksomheder i Gladsaxe.

Gladsaxes kloaksystem er under pres. Kloakkerne er gamle og for små til de mængder regn, vi oplever nu og forventer i fremtiden. Konsekvensen er, at regnvand blandet med spildevand oversvømmer kældre og veje og udledes til søer, moser og åer, når det regner kraftigt.

Derfor har Gladsaxe Kommune og Novafos sendt et nyt forslag til en spildevandsplan i høring. I planen foreslås et nyt kloaksystem, hvor regnvand og spildevand adskilles i to forskellige systemer – et til regnvand og et til spildevand. Adskillelsen gør, at man på sigt kan undgå oversvømmelser og overløb, hvor urenset spildevand løber direkte ud i søer og vandløb.

"Gladsaxe ønsker at være klimavenlig by, og derfor er det også naturligt, at vi nu går i gang med at se på, hvordan vi kan fremtidssikre vores kloaksystemer ved at adskille regnvand fra spildevand, så vi bliver bedre rustet til fremtidens vejr. Det er en ambitiøs plan, men også en plan med store gevinster. Med planen får vi nemlig sat en stopper for udledning af urenset spildevand i vores vandløb og søer. Vi får også løst problemet med, at spildevand kan ende i kældre og haver, når der opstår oversvømmelser," siger formand for Miljøudvalget Tom Vang Knudsen.

Private grundejere og virksomheder bliver involveret
Planen involverer grundejere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, som ikke i forvejen har et opdelt kloaksystem på deres grund.

Forslaget indebærer nemlig, at grundejere og virksomhedsejer selv skal stå for og betale for ombygningen af kloakken på deres egen grund, så regnvandet adskilles fra spildevandet, og regnvandet fra egen grund bliver tilsluttet det nye regnvandssystem.

"Vi er klar over, at det kan være en omfattende opgave at ændre sit kloaksystem. Alle grundejere får derfor en frist på minimum fem år, fra Gladsaxe Kommune og Novafos har besluttet at gå i gang i et område, til de skal have gennemført fuld adskillelse. Vi vil gennem hele processen hjælpe borgerne, så det bliver lettere at komme i gang og få styr på, hvad der skal ske," siger adm. direktør i Novafos Carsten Nystrup.

Novafos står for at etablere det nye system til regnvand på veje og andre offentlige arealer.

Første område er Mørkhøj
I planen er kommunen delt op i 18 områder, og der tages et område ad gangen. Første område bliver ifølge planen Mørkhøj, hvor planlægningen og dialogen med grundejerne går i gang i 2021-22. Hele projektet i Mørkhøj forventes gennemført i 2028.

Grundejere i de enkelte områder bliver direkte involveret og får tilbudt vejledning, når kommunen og Novafos står foran at starte planlægningen i området.

Det er forventningen, at det vil tage 35-40 år, inden hele Gladsaxes kloaksystem er fuldt adskilt, og alle områder er klimatilpassede.

Høring frem til 29. januar 2021
Spildevandsplan 2021 er i høring fra 26. november 2020 til 29. januar 2021. Du kan indgive dit høringssvar på [email protected]. Skriv ”Høringssvar til spildevandsplanen” i emnefeltet.

Alle er velkomne til borgermøde, der afholdes den 11. januar 2021, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til politikere og fagfolk om forslaget til den nye spildevandsplan og det nye kloaksystem. Borgermødet holdes på grund af corona digitalt på Gladsaxe Kommunes Facebookprofil.