Nyt oplæg til det hele sundhedsvæsen

14/03/2012 16:55

Administrator

Skal vi sikre behandling af ordentlig kvalitet, må vi have fælles fokus på sammenhæng, lyder det fra regionerne i et nyt sundhedspolitisk oplæg I et omfattede oplæg til fremtidens sundhedsvæsen opfordrer Danske Regioner til et udvidet forpligtende samarbejde mellem alle sundhedsvæsenets aktører.

I Danske Regioner ser formand Bent Hansen oplægget som en naturlig udvikling i forhold til regionernes kvalitetsarbejde.

- Vores forslag vil både styrke behandlingen og styrke samfundsøkonomien. Vi kan ikke spilde skatteborgernes penge på at have eller endda udvikle to parallelle sundhedsvæsener. Det er langt fra godt og alt, alt for dyrt. Hvis vi vil patienterne det bedste, skal vi i stedet sørge for at udnytte de kompetencer, vi har, på en bedre måde og det er det, vi her kommer med et oplæg til, siger Bent Hansen.

Oplægget kommer med en række konkrete forslag til, hvordan det danske sundhedsvæsen kan leve op til fremtidens udfordringer med flere ældre, flere kronikere og langt dyrere behandlinger. Løsningen hedder blandt andet samarbejde, fælles faglige standarder og fokus på kerneydelsen.

- Alle involverede skal fokusere på at styrke deres kernekompetencer. Det gælder især de praktiserende læger, der har en særlig vigtig rolle i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. De skal ikke reduceres til kommunale sagsbehandlere, men være der for patienterne og fungere som indgangen til sundhedsvæsenet, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Begge formænd lægger vægt på, at fælles standarder og forpligtende samarbejder skal være styrende i fremtidens sundhedsvæsen:

- Incitamenterne skal vende samme vej. Regionerne får glæde af en effektiv patientrettet forebyggelse, så f.eks. kronikere ikke får behandlingskrævende følgesygdomme. Og for kommunernes vedkommende er der meget at hente ved at få kvalificeret de kommunale tilbud på såvel sundhedsområdet som socialområdet.

- Vi håber med oplægget, at alle sundhedsvæsenets aktører vil løfte deres del af ansvaret og indgå i et forpligtigende samarbejde om at udvikle fremtidens sundhedstilbud tæt på patienterne, lyder det samstemmende fra Danske Regioners formandskab.

Læs mere:

Det hele sundhedsvæsen (pdf) - regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen
Danskernes kontakt til sundhedsvæsenet i tal (pdf) - faktaark
 

Mest Læste

Annonce