Nyt råd skal styrke samarbejdet mellem det offentlige og private

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag nedsat Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.

Rådet skal understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

- Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har et vigtigt arbejde foran sig. Der er et stort potentiale i mere samarbejde og mere konkurrence om de offentlige opgaver. De offentlige myndigheder køber årligt ind for omkring 290 mia. kr. Det er væsentligt, at der købes intelligent ind, så den offentlige sektor får mest muligt for pengene.

- Det offentlig-private samarbejde skal styrkes, fordi det spiller en central rolle i den offentlige sektors arbejde med at effektivisere og forbedre servicen overfor borgerne. Erfaringer viser, at der er gevinster at hente, når myndighederne samarbejder med private. Opgaverne bliver ofte løst mere effektivt og med fokus på kvalitet og nytænkning.

- Det nye råd vil dokumentere erfaringer og effekter af konkurrence om offentlige opgaver og andre former for offentlig-privat samarbejde. Og rådet skal hjælpe myndigheder og private leverandører med at lave bedre udbud og styrke samarbejdet gennem vejledning og dialog mellem parterne.

Formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, adm. direktør Mai Buch:

- Jeg er rigtig glad for at være blevet opfordret til at stå i spidsen for denne vigtige opgave. Det nye råds medlemmer har stor praktisk erfaring med udbud og offentlig-privat samarbejde. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med at sikre, at borgerne får de bedste løsninger til prisen.

- Vi skal i arbejdstøjet i rådet. Vi mødes første gang i maj for at drøfte, hvordan vi løfter denne vigtige opgave med at styrke det offentlig-private samarbejde i Danmark.

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde består af en formand og 16 medlemmer, der repræsenterer relevante organisationer og myndigheder på området. Rådet har en funktionsperiode indtil udgangen af december 2015. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for rådet.

Erhvervs- og Vækstministeriet på DenOffentlige.dk Erhvervs- og Vækstministeriet
Aktivitet: Artikler: 84 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.