Omkostninger ved udbud er højere end nødvendigt

19/12/2011 11:03

Administrator

Udbudsrådet offentliggør i dag en analyse af omkostningerne ved udbud. Analysen viser, at omkostningerne ved udbud i mange tilfælde er højere end nødvendigt. Ved at tilrettelægge udbuddene bedre kan myndigheder og virksomheder undgå en del af omkostningerne.

Analysen viser også, at selvom der er omkostninger ved at udbyde opgaver for myndighederne kan det stadig betale sig. I langt størsteparten af de udbud, som indgår i analysen, vurderer myndighederne, at gevinsten har været større end omkostningerne.

”Der er gevinster for både virksomheder og myndigheder ved at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. En krone sparet, er en krone tjent. Derfor er der behov for at både myndigheder og virksomheder arbejder sammen for at nedbringe omkostningerne.”

”Heldigvis vurderer de myndigheder, der indgår i Udbudsrådets analyse, at det kan betale sig at skabe konkurrence om de kommunale opgaver – også når man tager højde for de omkostninger, der er ved at sende en opgave i udbud”, siger Jørgen Lindegaard, formand for Udbudsrådet.

Analysen indeholder en række fokuspunkter som beskriver, hvordan transaktionsomkostningerne ved udbud kan sænkes. Et centralt fokuspunkt er at standardisere udbudsprocesserne, da det forenkler udbudsprocesserne for både ordre- og tilbudsgivere.

Udbudsrådet har lavet en vejledning med en række meget konkrete punkter, som de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere kan bruge i arbejdet med at reducere transaktionsomkostningerne.

”Udbudsrådets vejledning kan forhåbentlig bidrage til at sikre en mere smidig udbudsproces for både de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere. Herigennem kan transaktionsomkostningerne holdes nede så gevinsterne ved udbud realiseres fuldt ud,” siger Jørgen Lindegaard, formand for Udbudsrådet.

Henvendelse om Udbudsrådet og analysen om transaktionsomkostninger kan rettes til Udbudsrådets pressesekretariat på tlf.: 4171 50 98.

Mest Læste

Annonce