Overlægeforeningen og regionerne indgår forlig

Overlægeforeningen, der repræsenterer de 5.700 overlæger på landets sygehuse, har indgået forlig om ny toårig overenskomst med regionernes forhandlingsorganisation (RTLN) efter langvarige og komplicerede forhandlinger.

Læs også Nyhed: Regioner og speciallæger indgår forlig

”Det er lykkedes at indgå forlig, selv om de økonomiske rammer har været meget snævre. Det betyder, at der ligesom for de øvrige grupper af offentligt ansatte ikke er væsentlige økonomiske forbedringer i resultatet,” siger Overlægeforeningens formand Erik Kristensen.

Han peger på, at forliget trods stramme økonomiske rammer rummer flere elementer, som peger fremad på en konstruktiv måde.

Forhandlingerne har været vanskeliggjort af uenighed om arbejdsvilkårene i aften- og nattetimer. Her er parterne nu enige om at iværksætte et periodeprojekt, hvor man sammen skal analysere, hvilke konsekvenser de kommende års ændringer i sygehusvæsenets struktur og opgavevaretagelse får for de regler og vilkår, som Overlægeforeningens medlemmer skal arbejde under.

I projektet tages der også hul på et påtrængende spørgsmål for overlægerne, nemlig hvilke forventninger der kan knyttes til ansættelsen for medarbejdere uden højeste tjenestetid kombineret med en skemalagt tjeneste uden for normal dagarbejdstid.

”Der har i adskillige år været et påtrængende behov for en grundig analyse af alle disse forhold, så det er afgjort et projekt, som Overlægeforeningen vil lægge kræfter i,” siger Erik Kristensen.

Periodeprojektet betyder samtidig, at parterne er enige om ikke at gennemføre ændringer i de nugældende bestemmelser om vagt- og arbejdstilrettelæggelse. Skal der ske sådanne ændringer, skal de hvile på en grundig analyse, understreger Erik Kristensen.

Udover periodeprojektet er det bl.a. aftalt, at ledende overlæger fremover vil kunne ansættes på såvel kontrakt som overenskomst efter de samme regler som gælder på det administrative chefområde i regionerne. Allerede ansatte tjenestemænd kan beholde denne ansættelsesform også ved et evt. stillingsskifte.

”Derudover er jeg naturligvis ganske tilfreds med, at det er lykkedes at undgå massive forringelser i overlægernes vilkår. Selvfølgelig håber man altid på at kunne forhandle store forbedringer hjem til den medlemsgruppe, man repræsenterer, men jeg må ærligt erkende, at det ikke har været realistisk denne gang,” siger Erik Kristensen.

Der vil blive redegjort i detaljer for resultatet i løbet af få dage.

Forliget omfatter desuden sygehuslægerne og de regionalt ansatte speciallægekonsulenter.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer