Penge fra satspuljen giver generelt mere aktivitet i behandlingspsykiatrien

De fleste af de penge, regionerne har fået fra satspuljen til behandlingspsykiatrien, er blevet omsat til udgifter og aktivitet. Og modtagere og givere – regions- og folketingspolitikere - er stort set enige om, hvilke indsatser der skal prioriteres. Det viser en undersøgelse fra KREVI.


Bevillinger fra satspuljen spiller en stadig større rolle i finansieringen af behandlingspsykiatrien, som ellers overvejende finansieres via statslige bloktilskud til regionerne samt kommunal medfinansiering. Den udvikling var udgangspunkt for en undersøgelse af området, som det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) bestilte hos KREVI tidligere i år. Undersøgelsen dækker perioden 2007–2010.
Regionerne har generelt omsat de tildelte satspuljepenge til udgifter i behandlingspsykiatrien. Undersøgelsen viser også, at folketingspolitikerne bag satspuljeaftalerne og regionspolitikerne stort set ønsker at prioritere de samme indsatser, når behandlingspsykiatrien skal styrkes.
”Vi kan også se, at satspuljepenge har fungeret som katalysator for prioriterede indsatser, som efterfølgende er gjort permanente – og det gælder i alle regionerne,” fortæller projektleder Simon Feilberg.
På trods af tilfredshed med de muligheder, som satspuljen giver, peger regionerne også på nogle udfordringer.
”Regionerne er enige om, at finansieringen via satspuljen giver nogle usikkerheder, når de skal lave budgetter. Og så giver ansøgningspuljerne nogle ekstra administrative opgaver i form af særskilt ansøgning og opfølgning,” uddyber Simon Feilberg.
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer