Regionerne bidrager gerne til jobrotation

27/08/2012 15:57

Administrator

Regionerne ser positivt på styrkelsen af forskningen på professionshøjskolerne og på øget jobrotation Regeringen lægger i sit finanslovsforslag også op til at styrke forskningen på professionshøjskolerne og sikre en bedre kobling mellem teori og praksis på professionsuddannelserne.

-Det er meget positivt, at der kan afsættes penge til den professionsrettede forskning, som kan være med til at understøtte den tværfaglighed, som kommer til at kendetegne den offentlige sektor fremover, siger Bent Hansen og fortsætter:

-Regionerne har også i flere år peget på, at der er behov for, at de studerende på professionshøjskolerne bliver bedre forberedt på den virkeligheden, de møder på sygehusene og praksissektoren. Vi ser frem til sammen med professionshøjskolerne, faglige organisationer og de andre arbejdsgiverorganisationer at få skabt bedre sammenhæng for de studerende.

Regionerne har med en stram styring af økonomien gennem de seneste år bidraget til, at Danmark er i stand til at overholde EU's krav om underskud på de offentlige finanser.

-Økonomien bliver fortsat stram for regionerne i 2013, men vil vi derfor opfordre regeringen til at give os det bedst mulige råderum til at udnytte de regionale ressourcer, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

I regeringens Ungepakke er der bl.a. afsat penge til at styrke jobrotationsordningerne. Regionerne ønsker bl.a., at regeringen fremover giver videre rammer for, hvordan lønmodtagere og arbejdsgivere kan benytte jobrotation.

- Det er meget positivt med flere penge til jobrotation. Men penge gør det ikke alene, hvis vi i Danmark for alvor skal udnytte potentialet i jobrotation. Regionerne tager i disse år en række nye arbejdsmetoder og udstyr i brug for at ruste sundhedsvæsnet bedst muligt til fremtidens udfordringer. Derfor er der behov for samlede forløb uden begrænsninger for de faggrupper, som deltager. Det vil kunne forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet, siger Bent Hansen.

Mest Læste

Annonce