Rigsrevisionen udtaler kritik af kræft-overvågning

Rigsrevisionen udtaler i en ny beretning kritik af den nationale overvågning på kræftområdet. Kritikken er rettet mod opfølgning på bekendtgørelsen om maksimale ventetider og mod monitorering af forløbstider for patienter i pakkeforløb.

Rigsrevisionens beretning offentliggøres efter at Sundhedsstyrelsen den 6. januar 2012 afholdt ekstraordinært møde i Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet. Her blev det drøftet, hvordan der fremadrettet kan sikres en tættere opfølgning på bekendtgørelsen om maksimale samt en styrket monitorering af forløbstiderne i pakkeforløbene for kræft.

Der indføres fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne skal oplyse Sundhedsstyrelsen om konkrete patienter, hvor regionen har henvist patienten til behandling i en anden region, på privat sygehus eller i udlandet for at kunne leve op til reglerne om de maksimale ventetider.

Regionerne skal desuden oplyse om konkrete patienter, hvor regionen ikke har set sig i stand til at finde behandling inden for tidsfristen. Indberetningen sker ved, at regionerne månedligt indsender et oversigtsskema til Sundhedsstyrelsen. Skemaet er klar til brug pr. 1. februar 2012 og første indrapportering finder sted i starten af marts 2012.

Sundhedsstyrelsen arbejder herudover med at styrke overvågningen af både pakkeforløb på kræftområdet og de maksimale ventetider ved at indføre en national monitorering baseret på Landspatientregisteret.

Rigsrevisionen udtaler i beretningen, at det er positivt, at der tages initiativ til at følge op på de maksimale ventetider, samt at der er indledt en proces hen imod en fyldestgørende og løbende overvågning af forløbstiderne i pakkeforløbene.
/Sundhedsstyrelsen/
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer