SFI: Behov for støtte til udsatte boligområder

17/08/2010 10:25

Administrator

For at afhjælpe problemer i udsatte boligområder er der behov for en fortsat støtte med årlige puljemidler og faglig hjælp.

Det vil give mulighed for bedre og langsigtet planlægning af det boligsociale arbejde og en styrkelse af samarbejdet mellem aktørerne, bl.a. boligorganisationerne og kommunerne.

Det er konklusionen på SFI’s evaluering af Landsbyggefondens uddeling af 2,2 mia. kr. i perioden 2006-10 til udsatte boligområder. De foreløbige indsatser har ifølge rapporten givet positive resultater i boligområderne. Rapporten finder, at der er behov for en fortsat puljestøtteordning til at sikre en boligsocial indsats, og kommer med anbefalinger til, hvordan ordningen kan støtte indsatserne bedre.

Årlige ansøgningsrunder bedre end enkeltstående
Rapporten anbefaler en kontinuerlig – årlig – mulighed for at søge puljemidler. Forsker og medforfatter Gunvor Christensen siger: ”Det er uhensigtsmæssigt, at ansøgning om puljemidler hidtil har været knyttet til enkeltstående tildelingsrunder. Det vanskeliggør boligområdernes planlægning af det boligsociale arbejde, når man ikke kender fremtidige støttemuligheder”.

Behov for faglig hjælp og støtte til projekter
Der er behov for mere støtte og faglig sparring til boligområderne, når de skal udarbejde helhedsplaner og styre indsatserne. Rapporten anbefaler etablering af et processtøttesekretariat, der skal give sparring og støtte samt bidrage til faglighed, kvalitet og evidens i de indsatser, der gennemføres i boligområderne.
 
Fakta om Landsbyggefondens puljemidler til udsatte boligområder:
    * Landsbyggefonden har fra 2006-10 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og til huslejestøtte. De sidste bevillinger stopper ved udgangen af 2015
    * Midlerne er over 3 uddelingsrunder blevet delt ud til 545 boligafdelinger.
    * Puljemidlerne er stillet til rådighed gennem to politiske aftaler i hhv. 2005 og 2006.
    * Formålet med puljemidlerne er at vende og modvirke den negative udvikling i udsatte boligområder.
    * SFI og Rambøll Management Consulting står for evaluering af puljen. Frem til 2016 vil der komme løbende rapporter om status og ændringer i boligområderne som følge af indsatserne.
 

Mest Læste

Annonce