SFI's jubilæumspris til Winnie Kjærsdam

14/01/2011 09:54

Administrator

Kvalitetskonsulent Winnie Kjærsdam fra Aalborg Kommune modtager i dag SFI’s jubilæumspris på 25.000 kr. Hun får prisen for sit vedholdende arbejde med at inddrage forskningsbaseret viden i det praktiske sociale arbejde. Det er første gang SFI’s jubilæumspris uddeles.

Den brede viden om velfærd, som SFI løbende leverer, er ikke meget værd, hvis den ikke bliver bragt i spil i den virkelige verden som politik, i forvaltningerne eller ude i den sociale praksis. SFI’s jubilæumspris på 25.000 kr. skal belønne og synliggøre individer eller organisationer, der gør en særlig indsats for at få forskningsbaseret viden ud i praksis til gavn for både borgere og medarbejdere.

Prisen, der uddeles for første gang i år, går til kvalitetskonsulent, cand.soc. Winnie Kjærsdam fra Aalborg Kommune. I begrundelsen for indstillingen til prisen påpeger prisudvalget blandt andet at Winnie Kjærsdams engagement i Projekt Skagerak (nordisk samarbejde om udvikling i arbejdet med anbringelsestruede børn) og hendes indsats for kommunens deltagelse i KABU-projektet om kvalitet i anbringelsen af børn og unge.

SFI-direktør Jørgen Søndergaard pointerer, at Winnie Kjærsdam ikke blot trækker forskning ind i arbejdet med børn og unge, men også selv går ind i forskningen.

”Winnie Kjærsdam er eksemplarisk på mange måder. Ikke nok med at hun anvender forskning til at udvikle kvaliteten af det praktisk arbejde i Aalborg, hun deltager også aktivt i forskningsprojekter. Hun har bl.a. samarbejdet med forskere på Aalborg Universitet,” siger Jørgen Søndergaard.

Selv fremhæver Winnie Kjærsdam, at de i Aalborg Kommune arbejder efter en fast kvalitetsstrategi, hvor forskning systematisk bliver indarbejdet i praksis:

”Vi går altid ind og researcher på, hvad der ligger af ny forskning på området. Og så har vi en fast metode, hvor vi integrerer forskningen i arbejdet eller sagsprocesserne,” forklarer prisvinderen. 

Læs interview med Winnie Kjærsdam her »

Mest Læste

Annonce