Svær omstilling fra soldat til civil

09/09/2010 09:23

Administrator

Overgangen fra fx kamphandlinger i Afghanistan til en normal dansk hverdag er svær for udsendte soldater, der vender hjem. Både i forhold til familien og samfundet. Det viser første del af undersøgelsen Hjemvendte soldater - en interviewundersøgelse fra SFI.

Både hjemvendte soldater og pårørende oplever, at den hjemvendte i mange tilfælde er en anden person lige efter udsendelsen. Det kan betyde en svær overgang fra det militære kammeratskab til den rigtige familie. Fx føler mange soldater, at de skal ”stå til regnskab” overfor familien. Den til tider manglende anerkendelse fra samfundet og medier gør også omstillingen til det civile liv svær.

Risiko for at falde igennem systemet

Første del af undersøgelsen ”Hjemvendte soldater” viser, at systemet ikke i tilstrækkelig grad formår at forberede overgangen til det civile liv for soldaterne, når de vender hjem. Der er en generel kritik af den støtte, som de hjemvendte soldater møder i det offentlige system. Eftersom støtten er baseret på, at soldaterne tager initiativet, kan soldater med svære psykiske skader og social isolation risikere at falde igennem systemet.

Bekymret mor en belastning

Et af de krav til systemet, som undersøgelse afdækker, er at der også skal tages hånd om de pårørende, så de kan finde det nødvendige overskud til at bakke op om den udsendte. Pårørendes bekymring og angst bliver oplevet som en stor psykisk belastning for den udsendte, der har brug for arbejdsro i missionsområdet for at kunne fungere som soldat. Forsvaret formår i et vist omfang at imødekomme behovet.

Undersøgelsen er bestilt af Soldaterlegatet og bygger på en række interview med soldater, pårørende og repræsentanter fra Forsvaret, det offentlige og støttegrupper. Formålet er at afdække, hvordan soldaterne oplever konsekvenserne af udsendelse. I 2011 skal en kvantitativ undersøgelse baseret på registerdata om cirka 25.000 soldater belyse konsekvenserne af udsendelsen. 
 

Læs resumé »    
Download rapport »    
 

Mest Læste

Annonce