Teknik-camps populære hos gymnasier og virksomheder

01/10/12 12:41

Administrator

Gymnasier og virksomheder får lov til at beholde de ambitiøse teknik-camps for talentfulde elever, som de sammen med Aalborg Universitet Esbjerg har afprøvet i det EU-støttede udviklingsprojekt ”Energi på havet”.

Universitetet arbejder på at gøre de nye naturvidenskabelige rekrutterings-tilbud fra projektet permanente, samtidig med at der gøres klar til endnu to camps i denne uge.

Camp-konceptet giver eleverne sparring på højt plan fra universitetsforskere og virksomhedseksperter, så de i grupper kan afprøve deres egne forslag til løsninger af tidens store energiudfordringer. Formålet er at øge de unges interesse

for naturvidenskab, teknik og uddannelser på energiområdet.

Teknisk Gymnasium i Esbjerg har haft elever med på camps om bølgeenergi og bioenergi fra alger, og resultatet har været overbevisende.

- Vi har nydt godt af, at vores elever har oplevet, hvordan det er at være på et universitet, og har set resultater af deres indsats. På sådan en camp glemmer eleverne helt pauser, fritidsinteresser og erhvervsarbejde. De vil bare gerne nå et resultat inden for den fastsatte tidsramme, hvilket de også gjorde. Efter at have været med, brænder eleverne for at komme videre i deres uddannelsesforløb, fortæller rektor Lars H. Andersen.

Han roser de virksomheder, som prioriterer at bruge tid på at deltage i camps for de unge.

- Det gør, at eleverne oplever en sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse, de har sat sig for, og muligheden for efterfølgende at bruge det ude i virksomhederne. Vores elever var ikke på forhånd så tændte på ”alger” som emne, men det blev på fornem vis gjort til en meget spændende oplevelse af universitetet og virksomhederne, hvor eleverne fik brug for al deres teoretiske viden, og hvor de samtidig havde succes med at omsætte den til noget praktisk. Vores egen lærer fik også stof til, at emnet uden de store problemer kunne inddrages både teoretisk og praktisk hjemme i vores eget laboratorium efterfølgende, fortæller Lars H. Andersen.

Socialt ansvar driver direktør

Næste eksempel på de populære camps kommer nu på onsdag den 3. oktober i forbindelse med det store Videnstræf på Aalborg Universitet Esbjerg. Ved den lejlighed har direktør Finn Ewert Christensen fra den danske energi-afdeling af den internationale ingeniørvirksomhed Atkins sagt ja til at dele sin viden om olie og gas med de unge:

- Vi har et socialt medansvar for fødekæden inden for uddannelse, og den starter helt nede fra folkeskolen og fortsætter op gennem gymnasiet og universitetet. Samtidig har virksomheder som vores en klar interesse i, at der kommer mere fokus på naturvidenskab og matematik, så vi kan få dygtige ansatte i fremtiden. Vi forventer hverken det ene eller det andet af de unge, der deltager på campen, men vi vil gerne være med til at så et frø og gøre dem opmærksomme på nogle spændende muligheder, siger Finn Ewert Christensen.

På globalt plan har Atkins senest fået stor opmærksom for rollen som leverandør af ingeniørydelser og bæredygtig rådgivning til De Olympiske Lege i London. Projekter af den slags er med til at eksponere virksomheden og dens i alt 17.700 ansatte for omverdenen, men herhjemme er Finn Ewert Christensen især opsat på at få fortalt om den olie- og gasindustri, som han og de ca. 30 energi-kolleger i Atkins i Danmark er en del af.

- Den har vokset sig større og større, og den bidrager kraftigt til det danske bruttonationalprodukt. Men vi har sovet i timen og ikke været gode nok til at gøre opmærksom på, at det er en spændende verden med muligheder for de unge. Det kan jeg råde bod på, når jeg møder dem, forklarer Atkins-direktøren.

Fortsættelse følger

Resultaterne fra delprojektet Rekruttering og profilering i ”Energi på havet”, som Aalborg Universitet Esbjerg har stået i spidsen for, vil først for alvor vise sig i de kommende år, når effekten af forsøgene på at trække fremtidens medarbejdere og studerende til offshore- og energibranchen kan måles. Men ifølge delprojektleder Tove Morell peger mange ting i den rigtige retning:

- To elever, som i deres gymnasietid var med på vores første camp om bølgeenergi, er for eksempel lige startet på vores ingeniøruddannelser. Og de nye aktiviteter påvirker ikke bare de deltagende gymnasieelever med hensyn til valg af uddannelse. Vi har også fundet ud af, at de bliver gode ambassadører, fordi de fortæller deres kammerater om branchen og dens udfordringer og uddannelser. Lærerne, som har været i kontakt med universitetet og energi-virksomhederne som led i de mange nye aktiviteter, bliver også en form for ambassadører, som kan vejlede potentielle studerende bedre, fordi de gennem deltagelsen har fået større indsigt i uddannelserne og jobmulighederne, siger Tove Morell.

Mens det i starten af projektet i høj grad var universitetet, som skulle lokke gymnasierne til samarbejde, kommer invitationerne nu ofte den anden vej.

- De henvender sig selv til os, fordi de er interesserede i faglige aktiviteter for deres elever, så der er en masse spændende konkrete initiativer på vej rundt om på skolerne. De gode erfaringer har også betydet, at vi har fået Aalborg Universitets ledelses opbakning til at fortsætte med at arrangere camps for både gymnasieelever og grundskoleelever samt at overtage undervisningen på gymnasieskoler i forbindelse med projektdage. Så resultaterne bliver forankret og brugt fremover, fortæller Tove Morell.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce