Uacceptabelt forløb om trepart i LO

23/08/2012 11:20

Administrator

FOAs hovedbestyrelse har den 22. august 2012 vedtaget følgende udtalelse: FOAs hovedbestyrelse finder det dybt beklageligt, at det ikke lykkedes at nå en ambitiøs trepartsaftale, der ville være afgørende i bestræbelserne på at løse de store udfordringer, der findes både på det private og offentlige arbejdsmarked og for Danmark som helhed.

Både den langvarige optakt og ikke mindst den hurtige afslutning på trepartsforhandlingerne gav et meget uskønt billede af både regeringens, arbejdsgivernes og fagbevægelsens håndtering af de store udfordringer. Det er fortsat for FOA ubegribeligt, at finansministeren så hurtigt, og inden forhandlingerne overhovedet kom i gang, aflyste forhandlingerne.

FOAs hovedbestyrelse kan ikke acceptere, at der ved siden af det officielle forhandlingsforløb blev gennemført møder, sonderinger og – må man forstå – deciderede forhandlinger mellem regeringen og de dele af LO, der har en bestemt partifarve. Det er gift – både for den danske model og ikke mindst for Det Nye LO, der blev vedtaget i 2003. LOs ledelse skal vide, at FOAs hovedbestyrelse ikke stiltiende vil finde sig i denne fremgangsmåde, og udtrykker derfor sin skarpe kritik. Som fuldgyldigt kontingentbetalende medlem af LO er det direkte uacceptabelt for FOA, at forhandlingerne ikke følger de beslutninger, som LOs besluttende organer træffer.

FOAs hovedbestyrelse lægger nu til grund, at denne fremgangsmåde ikke fremover gentager sig ­– ikke mindst i lyset af de mange udfordringer, som kræver en samlet fagbevægelses indsats.

Mest Læste

Annonce