Udviklingskontrakter skal sikre bedre kvalitet på de videregående uddannelser

18/12/2012 13:40

Administrator

Uddannelsesministeren har nu indgået udviklingskontrakter med alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Dermed er en ambitiøs uddannelsespolitisk retning tegnet for de kommende år, og uddannelserne får stor frihed til at nå målene. Mere kvalitet, mindre frafald, bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem og mere innovation i uddannelserne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har den 17. december underskrevet udviklingskontrakter med bestyrelsesformændene for erhvervsakademierne, de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner samt professionshøjskolerne – herunder de store velfærdsuddannelser som pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Målene i udviklingskontrakterne er ambitiøse og konkrete.

"Med dagens underskrifter har vi sat fire konkrete mål for en ambitiøs, uddannelsespolitisk retning, der gælder alle de 29 uddannelsesinstitutioner. Vi har brug for bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, bedre kvalitet, mindre frafald og hurtigere færdiggørelse - og mere innovation i uddannelserne. Institutionerne får en høj grad af frihed til at prioritere, hvordan de vil leve op til målsætningerne i udviklingskontrakterne", siger Morten Østergaard.

Et af de ambitiøse mål i udviklingskontrakterne handler om at nedbringe frafaldet på uddannelserne, en opgave som institutionerne tager meget seriøst. For eksempel har erhvervsakademierne et mål om at nedbringe det nuværende frafald med 22 procent.

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter afspejler de klare politiske forventninger til et kvalitetsløft af især læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.

"Jeg er blandt andet glad for, at de forestående reformer af både læreruddannelsen og pædagoguddannelsen nu understøttes af, at der i alle professionshøjskolernes udviklingskontrakter sættes mål for øget studieintensitet, lavere frafald og et højere fagligt niveau blandt andet gennem mål for flere ph.d. uddannede undervisere. Det er også glædeligt, at de kunstneriske institutioner alle har sat konkrete mål for de nyuddannedes overgang til beskæftigelse, mens de maritime skoler blandt andet arbejder for mere kontakt og sammenhæng til det øvrige videregående uddannelsessystem", siger Morten Østergaard.

Derudover afspejler kontrakterne for professionshøjskolerne en ambition om i samarbejde med universiteter at understøtte omsætning af forskningsviden i folkeskolen. Blandt andet sætter kontrakterne konkrete mål for at prioritere praksisnær skoleforskning og skoleudvikling samt øget efteruddannelse på skolelærerområdet.

I juni 2012 underskrev Morten Østergaard udviklingskontrakter med universiteterne. Dermed har alle de videregående uddannelsesinstitutioner nu indgået udviklingskontrakter med uddannelsesministeren.

Udviklingskontrakterne

  • Udviklingskontrakterne for erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indeholder fire pligtige centrale uddannelsespolitiske mål for de videregående uddannelser.
  • De fire mål er: Bedre kvalitet, bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, tidligere færdig og mindre frafald - samt øget innovationskapacitet.
  • Derudover omfatter udviklingskontrakterne for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne et femte pligtigt mål om styrket udviklings- og evidensbasering af uddannelserne, mens de kunstnerske institutioner indeholder et femte pligtigt mål om forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde.

Mest Læste

Annonce