Vindere af digitaliseringsprisen 2012 er fundet

21/03/2012 10:59

Administrator

Årets digitaliseringspris, der uddeles i to kategorier, Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen, går til henholdsvis Miljøministeriets ”Mobil Digital Forvaltning” og til Statsbiblioteket for ”Lektier Online”. Der var i alt 45 projekter med i kapløbet om prisen.


Digitaliseringsprisen 2012, som er et initiativ fra Finansministeriet, Danske Regioner, KL, KMD, HP, CEDI og Rambøll Management Consulting, er netop blevet uddelt.

Prisen uddeles i to kategorier; Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen. I et felt bestående af 45 projekter blev det Mobil Digital Forvaltning fra Miljøministeriet, der vandt Effektiviseringsprisen og Lektier Online fra Statsbiblioteket, der løb med Velfærdsprisen.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:

  • Jørgen Kristensen Rasch, formand for KITA og digitaliseringschef i Egedal Kommune
  • Line Ørskov, chefredaktør, Computerworld
  • Morten Bangsgaard, adm. direktør, IT-Branchen
  • Nikolaj Lubanski, prorektor, Professionshøjskolen Metropol

- Det har været et yderst flot og stort ansøgerfelt i år, hvor vi især har set en imponerende stigning i antallet af ansøgere til Velfærdsprisen. Den stigende opmærksomhed viser, at digitalisering for alvor er kommet på agendaen det seneste år, og vi har blandt andet kunne se, at Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har sat sine spor i årets ansøgninger, fortæller KMD direktør Karen Nielsen.

- Kravet om fuld digital kommunikation i 2015 motiverer især kommunerne til at tænke nyt på borgerservice området. Ligeledes får kravet om obligatorisk selvbetjening på udvalgte områder i 2012 myndighederne til at tænke i digitale løsninger. Ikke mindst er det mærkbart, hvordan strategien påvirker bevægelsen mod en øget digitalisering af velfærdsområderne, udtaler Ejvind Jørgensen, direktør i Rambøll Management Consulting.

- Det er banebrydende, at nogle ansøgninger i år omhandler robotteknologi. Herudover er det glædeligt, at de internationale strømninger med 'Go Mobile' nu for alvor har fået vind i sejlene hos de danske myndigheder, som ser perspektiver i brugen af app's både til at optimere fx tilsynsopgaver og til at gøre borgerne endnu mere selvhjulpne ved valg af serviceydelser, siger adm. dir. Jakob Schou Meding fra HP Danmark.

Effektiviseringsprisen
Kandidaterne til effektiviseringsprisen illustrerer på det administrative område projekter, der gennem effektiviseringstiltag bidrager til at løse den finanspolitiske klemme, som den offentlige sektor står overfor.

- Kandidaterne til effektiviseringsprisen afspejler, at den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsstrategi engagerer kommuner, regioner og staten til at sætte fuld skrue på digitaliseringen. Det private erhvervsliv kan lære meget af de offentlige myndigheders målrettede indsats for at udnytte teknologiens enorme potentiale, siger Morten Bangsgaard, medlem af dommerkomiteen og adm. direktør i IT-Branchen.

De tre nominerede til effektiviseringsprisen er:

Online Borgerbetjening 24/7 fra Frederikssund Kommune
Projektet er blandt de nominerede, fordi det nye servicetilbud om hjælp til selvbetjening mellem klokken 8 til 22 giver Frederikssund-borgerne hjælp til det stigende selvbetjeningskrav, der kan frigøre ressourcer i kommunen. Samtidig fremhæves en fuldt implementeret løsning med stort potentiale på landsplan.

Digitalisering af feriekonto fra ATP

Dette projekt er blandt vinderkandidaterne til Effektiviseringsprisen, da ATP's Feriekonto har formået at forny sig selv på digital form, hvor der i høj grad bliver genbrugt data, udnyttelse af eksisterende registre og selvbetjening. Projektet fremhæves blandt andet, fordi det således i høj grad er i tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Mobil Digital Forvaltning fra Miljøministeriet (vinder)

Ministeriets mobile forvaltningsløsning er nomineret, fordi Miljøministeriets ansatte med en tablet under armen kan foretage målinger ude i den natur, som det hele drejer sig om. Løsningen har desuden medvirket til et kvalitetsløft og en ressourcebesparelse på 25 procent i 2011

- Årets effektiviseringspris går til Miljøministeriet for at ride med på de internationale bølger om at "Go Mobile". Med en tablet under armen kan medarbejdere udføre analyser og målinger "On the Fly" stående lige netop i naturen, som det hele drejer sig om. Løsningen er en driver for ressourcebesparelse på 25 % i 2011 ved at skabe en mere effektiv organisering af opgavevaretagelsen mellem de decentrale enheder. Desuden bidrager løsningen på banebrydende vis til at overflødiggøre manuelle arbejdsprocesser, mindske fejl, højne kvalitet og aktualitet i ministeriets datasamlinger til gavn for borgerne, virksomheder og kommuner, forklarer Morten Bangsgaard.

Velfærdsprisen
Kandidaterne til velfærdsprisen giver bud på, hvordan digitaliseringen kan gøre borgerne mere selvhjulpne og fremadrettet sikre serviceniveauet på velfærdsområderne.

- Velfærdsprisen handler om, hvordan digitaliseringen kan understøtte vores liv. Hele livet og for alle. Om vi er raske eller syge, stærke eller svage i vores hverdag eller i de situationer, hvor vi har ekstra brug for hjælp. Årets indstillede demonstrerer, at vi som samfund tager store skridt i retningen af at kunne tilbyde vores borgere løsninger, der understøtter os i alle livets faser, fortæller Line Ørskov, medlem af dommerkomiteen og chefredaktør på Computerworld.

De tre nominerede til velfærdsprisen er:

Akuthjælp-app fra Region Syddanmark

Projektet fra Region Syddanmark er fremhævet som mulig vinder, fordi projektet giver borgerne bedre overblik over aktuelle ventetider på regionens skadestuer. Det forkorter dels borgernes ventetider, dels giver app'en bedre ressourceudnyttelse hos Region Syddanmark.

Patientkufferten fra Odense Universitetshospital

Dette projekt er nomineret til Velfærdsprisen, fordi det giver kroniske patienter mulighed for at blive i sat i behandling i deres eget hjem. Et forskningsprojekt har påvist, at konsekvenserne og gevinsterne er hurtigere udskrivelser og en bedre økonomi.

Lektier Online fra Statsbiblioteket (vinder)

Statsbibliotektet bejler til Velfærdsprisen, fordi bibliotekets projekt med lektiehjælp bidrager positivt til, at unge - især tosprogede drenge - kan få en ordentlig faglig ballast med sig fra folkeskolen. Lektiehjælpen sker anonymt på nettet, hvor hjælpen bliver formidlet via chat, videochat og whiteboards.

- Statsbiblioteket er med Lektier-online kåret som vinder af Velfærdsprisen 2012. Det er en særdeles brugervenlig løsning, der tilbyder effektiv lektiehjælp i flere fag via chat, videochat og whiteboards. Løsningen tager udgangspunkt i de unge som aktive digitale borgere og inddrager civilsamfundet på en nyskabende måde ved at frivillige får mulighed for at tilbyde lektiehjælp. Desuden har løsningen et socialt perspektiv med en primærmålgruppe blandt tosprogede i udsatte boligområder, fortæller Line Ørskov.

Om digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2012 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, CEDI, KMD, HP og Rambøll Management Consulting. Digitaliseringsprisen skal øge opmærksomheden om succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, og som inspirerer andre til nye visioner og initiativer. Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt for første gang i 2004.

Læs mere om Digitaliseringsprisen.

Mest Læste

Annonce