Prisen for coronakrisen: 207 milliarder kroner?

Den økonomiske redegørelse for maj 2020 offentliggøres i dag. Nøgletallene peger os i retningen af de omkostninger, som coronakrisen reelt har påført Danmark.

De offentliggjorte nøgletal, der kommer før offentliggørelsen af den samlede redegørelsen, peger i retningen af, hvor meget det har kostet Danmark at lukke landet ned og sikre støtteordninger. 
 
I alt forventer Finansministeriet et nettofinansierings- og finansieringsbehov på 294 mia. kroner for 2020. Tallet er opjusteret med 207 mia. kroner i forhold til den økonomiske redegørelse, der blev offentliggjort i december. 
Den helt entydige grund til denne massive opjustering af nettofinansierings- og finansieringsbehovet for Danmark skyldes selvfølgelig coronakrisen.
 
Her er det særligt hjælpepakkerne, der er oprettet i forbindelse med epidemien, der trækker på fælleskassen, men det er også en forventning om lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konkunkturer, som epidemien medfører. 
 
De mange hjælpepakker har været indført løbende gennem coronakrisen. Tidligt i forløbet lød det fra regeringen, at der var afsat 286,7 mia. kroner, hvor pengene skulle fordeles som udskydelser, tilskud eller garantier til de tusindvis af virksomheder, hvis omsætning praktisk talt forsvandt fra den ene dag til den anden i starten af marts, da landet lukkede ned. De foreløbige tal viser, at ca. 25.000 virksomheder har søgt om støtte i forbindelse med statens hjælpepakker. 
 
Det ekstra store finansieringsbehov skal dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.
 
 

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.