University College Sjælland

University College Sjælland

Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Telefon: 72481000 Website: www.phabsalon.dk E-mail:

Professionshøjskolen Absalon var indtil august 2017 kendt under navnet University College Sjælland, og er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse.

Professionshøjskolen Absalon løfter uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden.

Vores uddannelser ligger primært inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder, men også ingeniøruddannelse, turisme og administration er en del af vores udbud. Uddanelserne er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.

Hos Professionshøjskolen Absalon lægger vi vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Vores mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre vores uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

Blogs

Artikler

 • Hvordan måler vi værdien af samskabelse?
  17.09.18 Social

  Nyt review kortlægger og formidler den aktuelle forskning, der findes om værdien og målingen af samskabelse.

 • Succesrigt skoleprojekt modtager 17 mio. ekstra
  18.04.18 Velfærd

  AP Møller fonden er tilfreds med resultaterne af to års udviklingsarbejde på skolerne i Lolland-Falster, at der gives yderligere 17 mio. kr. til projektet. Det derfor muligt at engagere ti vejledere, der skal give vejledning til undervisere og teams.

 • Pædagoger får hjælp til kultursamarbejde
  18.04.18 Kultur

  Der ligger et uudnyttet potentiale i at bygge bro mellem kulturen og dagtilbud. Det er en af de vigtigste erkendelser i et stort nationalt kulturprojekt for de 1-6 årige. Nu lægges op til efteruddannelse på området og et kulturmodul i pædagogudd.

 • Stor indsats skal hjælpe personer med psykiske handicaps i arbejde
  16.04.18 Velfærd

  Ti kommuner får i 2018 hjælp til at opkvalificere deres viden på beskæftigelsesområdet. Målet er at hjælpe flere personer med psykiske handicaps i arbejde.

 • Direkte fra uddannelse til stort ansvar som HR-konsulent
  07.03.18 Velfærd

  Sabina Nørholm Jacobsen er en af de mange administrationsbachelorer, der er begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet. Hun fik arbejde tre dage efter eksamen – og fik med det samme stort ansvar for jura, rekruttering og projektarbejde i sygehusvæsenet.

 • Ny sports- og bevægelsesprofil på læreruddannelsen
  01.03.18 Velfærd

  Er man vild med sport, idræt og udendørsliv, og drømmer man om at kombinere dette med uddannelsen til lære, er der nu mulighed for det. Profilen retter sig mod studerende, der ønsker en underviserkarriere med fokus på sport og bevægelse.

 • Ny vej til lønnet læreruddannelse
  28.02.18 Velfærd

  Man kan for første gang søge ind på den skolebaserede læreuddannelse uden at man har en aftale om en uddannelsestilling. På den skolebaserede læreuddannelse kombineres løn og SU under uddannelsen. Det haster dog, da ansøgningsfristen er 15. marts.

 • Boenheder på det specialiserede socialområde skal have et løft
  05.12.17 Velfærd

  Specialister fra Professionshøjskolen Absalon skal i de kommende måneder undersøge arbejdet med dokumentation i de 14 boenheder på socialområdet i Region Sjælland. Den nye viden skal bruges til at forbedre den socialpædagogiske indsats .

 • TV2-forsøg: Danske undervisningsmetoder i folkeskolen virker
  03.12.17 Velfærd

  Hvad virker bedst: Lærerstyret disciplin eller en mere elevfokuseret undervisning? Et forsøg fra Galten ved Aarhus fremgår det, at forskellige undervisningsmetoder påvirker elevernes evne til at tænke grænseoverskridende og problemløsende forskelligt

 • Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
  27.11.17 Velfærd

  Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et palliativt udviklingsforløb, som er tilrettelagt med deltagelse af hele sundhedspersonalet i Solrød Kommune.

 • Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
  27.11.17 Velfærd

  Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal opkvalificere kommunens indsats til borgere med livstruende sygdom.

 • Nyt samarbejde om teknologi i specialpædagogikken
  15.11.17 Velfærd

  Absalon har indledt et samarbejde med virksomheden ProReact, der markedsfører et system til at understøtte hverdagen for borgere og ansatte i specialpædagogikken.

 • Nyt koncept skal hjælpe skoler til at forebygge hadforbrydelser
  07.11.17 Velfærd

  De danske skoler skal blive dygtigere til at forebygge hadforbrydelser. Med 1,4 mio. kr. i ryggen skal Professionshøjskolen Absalon udarbejde et nyt koncept, der kan hjælpe skolerne til at forebygge hadforbrydelser.

 • Forskere: Udsatte børn svigtes af stive systemer
  02.11.17 Velfærd

  Offentlige systemer er alt for dårlige til at lytte til udsatte familiers reelle udfordringer. Det mener forskere, der advarer mod firkantet lovgivning og stive systemer, der underminerer muligheden for at arbejde ud fra borgerens reelle problemer.

 • Studerende vil give Danmark en ny grøntsagsdrik
  31.10.17 Velfærd

  Kan man lave en sund grøntsagsdrik, som smager fantastisk, og som man samtidig bliver mæt af? For den ernæringsstuderende Nina Gerschefski er svaret et klart ja. Tirsdag præsenterede hun grøntsagsdrikken, der også mindsker fødevarespild.

 • Fødevareprojekt til 15 mio. kr. blev blev skudt i gang
  31.10.17 Velfærd

  60 deltagere fra en lang række lande mødtes mandag og tirsdag i denne uge for at skyde et stort EU-projekt inden for udvikling af fødevarer gang. Professionshøjskolen Absalon står for ledelsen af projektet, der har et budget på 15 mio. kr.

 • Læremidler til dansk er præget af kedelig træning
  25.10.17 Velfærd

  Bettina Buch, der er forsker og lektor ved læreruddannelsen, præsenterer i en ny antologi en undersøgelse af det kommercielle marked for læremidler i faget dansk.

 • Roskilde bliver centrum for innovation i folkeskolen
  11.10.17 Velfærd

  Professionshøjskolen Absalon er blevet deltager i den danske del af to EU-projekter om entreprenørskab på folkeskoleområdet. Det handler blandt andet om at udvikle læreruddannelsen og skabe nyt undervisningsmateriale til grundskolerne i EU.

 • IT-teknologi skal give bedre sammenhæng i ældreplejen
  03.10.17 Velfærd

  Et nyt dansk-tysk forskningsprojekt skal undersøge, om man kan give ældre en bedre livskvalitet og mere nærværende pleje ved at tage IT-værktøjer i brug, der samler viden og skaber bedre samarbejde mellem personale, frivillige og pårørende.

 • Fra skoletræt til vild med ernæringsuddannelse og Verden
  26.09.17 Velfærd

  25-årige Sisse Elvton Nielsen havde efter gymnasiet mistet troen på, at hun ville læse videre. Men så blev hun optaget på Ernæring og Sundhed. I dag vil hun være kandidat – og gøre en forskel i Verden.

 • Nu får skolerne mobile fabrikker
  25.09.17 Velfærd

  Kreative processer er sjovere og mere lærerige, hvis man kan producere et avanceret design i virkeligheden. Det kan man med Danmarks første mobile ”Makers Space”, der nu skal hjælpe eleverne i Region Sjælland til at realisere deres designs i 3D.

 • Droppede det faste job for at bekæmpe ulighed i sundhed: Der er brug for nytænkning
  18.09.17 Velfærd

  “Vi bliver nødt til at afprøve nye tiltag i bekæmpelsen af uligheden og se sundhed som en forudsætning for trivsel. Der bør justeres i det nuværende tunge velfærdssystem og i nogle tilfælde måske startes helt forfra?,” siger to unge fysioterapeuter.

 • Bryder faggrænser og får bedre kvalitet i genoptræningen
  18.09.17 Velfærd

  Praksis og uddannelse mødes og skaber en ny stærk kultur, der udvikler bedre måder at arbejde på. Træningsenheden i Køge Kommune og Professionshøjskolen Absalon står bag.

 • Teolog efterlyser mere forståelse for tro og eksistens i sundhedsvæsnet
  18.09.17 Velfærd

  Mennesker, der har nogle stærke værdier og en klar praksis omkring disse værdier lever ofte længere, siger teolog og professor Niels Christian Hvidt i dette eksklusive interview om sundhedsvæsnets møde med patienten og koblingen mellem tro og helbred

 • Ny socialrådgiveruddannelse løfter Vestsjælland
  31.08.17 Velfærd

  En lang række kommuner i Vestsjælland står til at få nytte af den nye socialrådgiveruddannelse, der åbner på fredag. I Slagelse glæder både kommunen og frivillige organisationer sig til at samarbejde.

 • Cykler skal skabe lighed i sundhed
  30.08.17 Velfærd

  Aktiviteter på cykel er et godt redskab til at skabe sundhed og trivsel for børn og unge. Men hvad gør man, når ikke alle har en cykel? Et nyt forskningsprojekt på Lolland og Falster tager fat på problematikken på en helt ny måde.

 • Professionshøjskole skal skabe magi i dagtilbuddene
  29.08.17 Velfærd

  Tre daginstitutioner skal være med i et stort forskningsprojekt, der skal gøre det sjovere og mere inspirerende at være barn i en institution. BUPL støtter projektet, der er et godt input i arbejdet med at udvikle de nye pædagogiske læreplaner.

 • Sundhed er også samvær: Her står man(d) skulder ved skulder
  28.08.17 Velfærd

  I Strøby på Stevns ligger Mænds Mødesteder. Her handler sundhed ikke om salat, men om socialt samvær.

 • Meritlærer er en vej uden om uddannelsesloftet
  30.06.17 Velfærd

  Uddannelsesloftet er en udfordring for dem, der ikke har lyst til at vente de obligatoriske seks år på at tage en ny uddannelse på samme niveau. Men er man fx pædagog og vil læse til lærer, kan man gøre som Mette Veilmark.

 • Arbejdet med velfærd skal tage udgangspunkt i det levede liv
  28.06.17 Velfærd

  Velfærden kommer i stigende grad til at handle om relationer mellem mennesker, der skaber gode løsninger sammen. På University College Sjælland hedder det Relationel Velfærd.

 • Unge flygtninge efterlyser mere system-empati
  26.06.17 Velfærd

  Et forskningsprojekt med fokus på uledsagede flygtningeunge konkluderer, at de unge har brug for fællesskaber med både danskere og andre flygtninge. Og så har de svært ved at se sammenhængen i de offentlige tilbud, som de møder.

 • Succesrigt områdeløft hovedtema på samskabelsesdag
  14.06.17 Velfærd

  Erfaringerne fra den succerige områdefornylese i Fuglebjerg kvarteret i København bliver et af de interessante konkrete projekter, man kan blive klogere på ved den anden temadag om samskabelse, som UCSJ arrangerer i 2017.

 • Elevplaner hæver ikke det faglige niveau
  13.06.17 Velfærd

  Da de obligatoriske elevplaner blev indført i 2006, var det politiske mål, at planerne skulle hæve det faglige niveau. I dag - mere end ti år senere - tyder intet på, at det er sket. Det viser en ny ph.d. om emnet.

 • Grundlovsdag: Studerende forsvarer demokratiet med podcasts
  01.06.17 Politik

  Demokratiets vogtere. Det kan man kalde de offentlige administratorer, der har en ansvar for at støtte op om demokratiet. Grundlovsdag lancerer studerende på administrationsbachelor-uddannelsen derfor en ny podcast om samfundslitteratur.

 • Nu får musiklærere en dedikeret uddannelse
  18.05.17 Velfærd

  Læreruddannelsen i Roskilde lancerer nu en helt ny profillinje målrettet studerende, der vil have musikken i centrum af deres professionelle karriere. Initiativet vil mindske manglen på musiklærere i folkeskolen.

 • Kommuner søger skræddersyet sundhedsuddannelse
  17.05.17 Velfærd

  Opgaveglidningen mellem sektorerne stiller nye krav til det kommunale pleje- og sundhedspersonale. Derfor søger kommunerne i stigende grad kompetenceløft til medarbejderne, gennem skræddersyede efteruddannelsesforløb.

 • Gratis uddannelse: Åben Skole 2.0 lanceres
  11.05.17 Velfærd

  Da et nyt kompetencegivende – og helt gratis – kursus i "Åben skole" åbnede i januar, affødte det stor interesse fra hele landet med mere end 300 tilmeldte. Nu åbnes for tilmeldingen til en opdateret version.

 • Manglende antimobbe-strategi kan koste dyrt
  19.04.17 Velfærd

  Op imod hver tredje skole i Danmark har ingen – eller en mangelfuld – antimobbe-strategi, og det går ikke kun ud over børnene, men også skolens økonomi, idet skolerne fra august 2017 kan holdes økonomisk ansvarlige og få bøder.

 • Ledere bør være mere kritiske: Verdenskendte forskere i ny dansk antologi
  18.04.17 Ledelse

  Ledere bør være mere kritiske. Verdenskendte ledelsesforskere i UCSJ-lektors antologi. Ledelses- og udviklingslitteraturen er i dag i høj grad domineret af modestrømninger og nye processer, der indføres uden kritik og selvkritik.

 • Flygtningebørn savner kontakt til Danmark
  16.03.17 Velfærd

  Flygtningebørn har rigtigt svært ved at ”få taget hul” på Danmark og føle sig som en del af samfundet. De omgås mest andre flygtninge og har svært ved at få en venskabsfamilie. Sådan lyder nogle af problematikkerne i et nyt forskningsprojekt.

 • De første administrationsbachelorer klar i Region Sjælland
  31.01.17 Velfærd

  Det første kuld af administrationsbachelorer er nu klar til arbejdsmarkedet. Første hold på knapt 20 studerende dimitterer fra uddannelsen.

 • Ny forskning: Svage ældre taber kampen om hjælpen
  06.12.16 Velfærd

  De svageste ældre taber kampen om ressourcerne, når de selv skal søge for at kunne få hjælp. Det viser et nyt ph.d. projekt, der har afdækket den politiske tilrettelæggelse af hjælpen til ældre i plejeboliger.

 • Byhaver skaber sundhed og trivsel
  04.10.16 Bæredygtighed

  Grønne fællesskaber giver sammenhold og samvær på tværs af sociale skel, etniske tilhørsforhold – og på tværs af aldersgrupper. Det er nogle af de fordele, der følger med ved brugen af af byhaver, som forskeren Søren Christensen har præsenteret.

 • Samskabelse giver gevinst for virksomhederne
  24.08.16 Velfærd

  Når en virksomhed engagerer sig i sit lokalsamfund eller engagerer sig på anden vis, opnår den fordele, der er meget større end arbejdsindsatsen. Det mener arrangørerne bag en ny konference, der skal sætte fokus på samskabelse.

 • Leisure uddannelse hjalp iværksættere i gang
  01.06.16 Velfærd

  På uddannelsen Leisure Management kan man ligefrem opleve at blive hjulpet til at blive iværksætter. Det oplevede to unge fra Thailand og Falster, da de under studiet etablerede en kursusvirksomhed.

 • Campference satte Twitter-rekord
  12.05.16 Velfærd

  Der var Twitter-rekord og diskussioner så taget næsten lettede, da 70 skolefolk diskuterede "Digitale Kulturer og dannelse" i Roskilde i en ny engageret konferenceform.

 • Veteraner efterlyser forskning i naturbehandling
  18.12.15 Velfærd

  Efter at Danmarks første Ph.d. om naturbaseret stress terapi har konkluderet, at terapien hjælper til et bedre liv, så efterlyses nu et større forskningsprojekt, der kan vise vejen til en optimal behandlingsmetode. Veteranernes fagforening bakker op

 • Geninnovation øger effektiviteten
  30.11.15 Ledelse

  Der bliver opfundet mange dybe tallerkener i den offentlige sektor, og det går ud over effektiviteten. Et nationalt projekt mellem alle landets professionshøjskoler viser vejen frem, når det gælder spredningen af innovative idéer.

 • Google Chrome giver succes i undervisningen
  16.12.14 Velfærd

  To lærere droppede PC og Mac og valgte Chromebooks og Google Apps for Education. University College Sjælland har dokumenteret processen og anbefaler varmt andre skoler at følge eksemplet fra Mårslet ved Århus.

 • Europas uddannelser står på tærsklen til historisk paradigmeskift
  11.12.13 Infrastruktur

  Der skal skabes et helt nyt “blended approach” mellem traditionel undervisning og online læring. Sådan var budskabet fra EUs Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur ved Online Educa konferencen i Berlin den 4. - 6. december 2013.

 • Sjællandske borgere skal have helt nye digitale muligheder
  30.09.13 Velfærd

  Gratis on-line kurser til borgene? Kan en syg skoleelev være til stede? Med støtte fra EU’s regionalfond vil eksperter fra University College Sjælland (UCSJ) udvikle nye skræddersyede løsninger i samarbejde med regionens arbejdspladser.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner

 • Ole Worregaard
  • Chef for Kommunikation og Internationalisering
  • t: 72481173
  • e: olwo@pha.dk