Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon

Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Telefon: 72481000 Website: www.phabsalon.dk E-mail:

Professionshøjskolen Absalon var indtil august 2017 kendt under navnet University College Sjælland, og er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600 medarbejdere, 7.500 fuldtidsstuderende og 3.400 i efteruddannelse.

Professionshøjskolen Absalon løfter uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden.

Vores uddannelser ligger primært inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder, men også ingeniøruddannelse, turisme og administration er en del af vores udbud. Uddanelserne er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.

Hos Professionshøjskolen Absalon lægger vi vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Vores mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre vores uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

TILMELD NYHEDSBREV