Professor: Brug MED-systemet som platform for samskabt styring

Måske kan et 2. generations MED-system skabe en platform for samskabt styring, foreslår Jacob Torfing og henviser til erfaringer fra Ballerup.

Det på mange måder velfungerende MED-system giver mulighed for, at offentlige ledere og medarbejdere kan samskabe fremtidens offentlige sektor. I udgangspunktet bruger MED-systemet først og fremmest kræfterne på interesserepræsentation (forhandling af krav og ønsker) og strategi (budgethøring og formulering af fælles handlingsplaner). Der er dog også et vist fokus på udvikling i form af fælles drøftelser af udviklingen af den offentlige sektor og behovet for justering af roller, styrings- og ledelsesformer. Dette udviklingsfokus kunne med fordel udvides, sådan at MED systemet blev et omdrejningspunkt for samskabt styring.
 

Samskabelse er vejen til nye løsninger

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

Nogle ledere vil måske slå sig i tøjret ved udsigten til, at styring nu skal samskabes med medarbejderne. Nogle vil mene, at det indskrænker ledelsesrettet. Men erfaringerne fra bl.a. Ballerup viser, at også lederne anderkender værdien af samskabt styring, når det blive afprøvet i praksis.

Udviklingen af et 2. generations MED-system handler om at supplere forhandlings- og strategiarbejdet med en større vægt på det fælles udviklingsarbejde, sådan at arbejdsgiver- og medarbejdersiden i fællesskab sætter retningen for revisionen af målstyringssystemerne, etablering af det rette ledelsesspænd, styrkelse af den tillidsbaserede ledelse, fremme af tværgående samarbejde om kerneopgaven, inddragelse af eksterne aktører i opgaveløsningen, digitalisering af såvel administration som serviceproduktion mv.

Der er nok af opgaver at tage fat på, og gevinsterne er til at få øje på: mobilisering af medarbejdernes praksisnære viden, indsigt i den styrings- og ledelsesmæssige kompleksitet og udvikling af et fælles ejerskab til nye styringstiltag er afgørende for såvel effektivitet som trivsel.   

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Selvom der foreligger enkelte rapporter om drivkræfter og barrierer for et velfungerende MED-samarbejde, har vi desværre ikke nogen systematisk viden om, hvordan medarbejderne via MED-systemet kan få indflydelse på og ejerskab til udviklingen af den offentlige sektor. Vi trænger til at få belyst, hvordan det fælles udviklingsaspekt ved MED-systemet fungerer, hvordan det spiller sammen med repræsentations- og strategiaspektet, og hvordan det kan styrkes med henblik på at give medarbejderne større indflydelse på den offentlige sektors fremtidige udvikling.

De offentlige medarbejderorganisationer forsøger naturligvis at påvirke styrings- og ledelsesreformernes indhold gennem centrale forhandlinger med de politiske og administrative beslutningstagere. Erfaringerne med bl.a. tillidsreformen viser imidlertid, hvor svært det kan være. Indflydelsen er mest på de store linjer.

Længere nede i systemet, hvor reformerne skal konkretiseres og udfoldes i praksis, har de offentlige medarbejdere ofte begrænsede muligheder for at præge udviklingen af nye offentlige organiserings-, styrings- og ledelsesformer i statslige styrelser og regionale/kommunale forvaltninger. Det kan synes paradoksalt, dels fordi det er medarbejderne, der skal leve med resultatet af nye styringstiltag, og dels fordi medarbejderne har værdifulde erfaringer og masser af viden om, hvad der virker i praksis. Vi skyder os selv i foden, hvis den praksisnære viden ikke mobiliseres i udviklingen af den offentlige sektor.

Lad os i fælleskab undersøge mulighederne og få gang i debatten om, hvad der kan gøres for at give medarbejderne indflydelse på morgendagens offentlige sektor. 

 
Emneord: Samskabelse, Ballerup Kommune, Jacob Torfing, RUC, MED-udvalg, Samarbejdsudvalg, 190118
RUC på DenOffentlige.dk Vi tænker fremad…   Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.  Vi dyrker den projekt- o...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 16.03.18 Velfærd
  Ni borgmestre viser Løhde en vej frem: En borger - en plan

  Ni frikommune-borgmestre står sammen om et opråb til innovationsminister Sophie Løhde: Vi skal af med det nuværende kludetæppe af lovgivning, der spænder ben for kommunernes arbejde og komplicerer borgernes hverdag.

 • 19.01.18 Ledelse
  Kommune tester 31.000 unges forhold til deling af nøgenbilleder

  31.000 unge i alderen 16-24 år bliver nu bedt om at svare på spørgsmål om, hvad de mener om eks. hævnporno, deling af nøgenbilleder og profilhacking i Odense Kommune. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal bruges til indsatser, som kan give de unge en sund digital adfærd, hvor de tænker over konsekvenserne, inden de trykker på del-knappen.

 • 25.09.17 Ledelse
  Nyt videnssamarbejde bringer teori og virkelighed sammen

  Samarbejde mellem RUC og DenOffentlige bringer fremtidens fagfolk tættere på arbejdsmarkedet, og nutidens offentligt ansatte tættere på ny viden.

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.