Progressiv forsøgskanin for uprøvet teknologi

Det er regionernes hovedopgave at skabe mest mulig sundhed for pengene. Et af redskaberne vi bruger, er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Vi forsøger at være en progressiv kunde, der stiller sygehusene til rådighed som bruger af ny og hidtil uprøvet teknologi.

Af Gitte Bengtsson, regionalpolitisk direktør, Danske Regioner

Det er regionernes hovedopgave at skabe mest mulig sundhed for pengene ved til stadighed at øge effektiviteten og kvaliteten. Et af redskaberne hertil er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Vi har brug for øget offentligt privat samarbejde for at udvikle nye løsninger til sundhedsvæsnet. Nye løsninger der bidrager til mere kvalitet og øget effektivitet.  

Det offentligt-private samarbejde er ikke noget nyt. Særligt inden for lægemiddelområdet er der en lang tradition for et tæt samarbejde. Sygehusene har løbende ca. 800 forskningsaftaler med private virksomheder

Styr på hjemmearbejdet

Det er positivt, at en række danske virksomheder involveres i udviklingen af nye løsninger. Regionerne er en progressiv kunde, der stiller sygehusene til rådighed som bruger af ny og hidtil uprøvet teknologi. Hermed er sygehusene med til at markedsmodne produkter også fra små, højteknologiske virksomheder. Og de nye løsninger er fra start tilpasset sygehusdriften og dermed anvendelige i storskaladrift. Virksomhederne kan opnå en konkurrencefordel ved at sikre sig, at de nye løsninger baserer sig på sundhedspersonalets faglige indsigt og viden om, hvad der i praksis fungerer i en klinisk hverdag på et sygehus.  Derfor har både sygehuse og virksomheder i udgangspunktet de helt rette incitamenter til at indgå i et samarbejde. Men dette er ikke altid nok. Det er vigtigt, at parterne fra start har gjort deres hjemmearbejde. Regioner og sygehuse skal på ledelsesniveau sikre, at man går med i de ”rigtige” innovationsprojekter, hvor man har forventning om og vilje til at investere i nye løsninger. Virksomhederne skal have styr på markedsmulighederne – på verdensmarkedet. Det må aldrig blive en barriere, at et konkret produkt ikke kan rulles hurtigt nok ud i hele Danmark.

En samlet indgang for industrien

Vi har allerede set gode eksempler på, at virksomheder kan overføre koncepter og produkter fra andre industrielle områder og tilpasse løsningerne til sygehusene via et tæt samarbejde mellem virksomheder og sygehusansatte. Der er udviklet og ibrugtaget en automatiseret sterilcentral, og der arbejdes aktuelt på at udvikle en intelligent sorteringsrobot til blodprøver.

Falck-topchef: Stjæl andres innovation og bliv belønnet for det

Der er kommet flere spændende idéer, produkter og løsninger ud af de OPI-projekter, som er igangsat i innovationscentre og afdelinger landet over – så hvorfor er der så ikke mere gang i det der OPI?  

Læs mere...

For at fremme et øget samarbejde med virksomhederne har regionerne etableret dedikerede innovationsenheder. Enhederne fungerer som en samlet indgang for industrien til innovationssamarbejde med sygehusene. De rådgiver og understøtter endvidere personalets og sygehusafdelingers eget arbejde med at fremme innovation. For vi ved godt, at det ikke altid er let. Derfor er regionerne gået sammen om at udvikle værktøjer, der skal fremme offentlig-privat innovation. Værktøjerne er udviklet i regi af OPI-lab, og jeg vil gerne opfordre både virksomheder og sygehuse til at benytte værktøjerne og lade sig inspirere af rækken af gode cases, der er samlet på hjemmesiden OPI-guide.dk.

Stafetten går til Carsten Gaarn-Larsen

For de mindste, nystartede virksomheder er der dog nogle gange behov for aktiv fødselshjælp for at bringe de gode ideer fra sundhedsforskningen videre til udvikling af nye teknologi- og forretningsområder. Derfor vil jeg spørge direktør Carsten Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden, om vi har de rette værktøjer til at hjælpe de mange gode projekter videre mod markedet?

Emneord: OPI, Gitte Bengtsson, Danske Regioner, Sundhed, Velfærdsteknologi, OPS, Højteknologifonden, Sygehuse
OPI-stafetten på DenOffentlige.dk OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde....
Aktivitet: Artikler: 15 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.