Projekt Langtidsrask fortsætter og udvider

Succesfuldt projekt til forebyggelse af sygefravær på virksomheder og institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter i endnu to år.

I Ringkøbing-Skjern Kommune forebygges sygefravær på virksomheder og i institutioner gennem Projekt Langtidsrask, hvor både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere hurtigt kan få hjælp til at forebygge sygefravær - eller til at gøre en nødvendig sygefraværsperiode så kort som muligt.
 
Det kommunale projekt har eksisteret siden februar 2018, og har vist sig at være et rigtigt godt tilbud. Så godt, at Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune før jul bevilligede en fortsættelse af Projekt Langtidsrask i yderligere to år. Samtidig besluttede udvalget at udvide tilbuddet til flere virksomheder og med flere tiltag.
 
Fortsættelsen kom på baggrund af en afsluttende evaluering af de første to år med Projekt Langtidsrask. Evalueringen udarbejdet af konsulenthuset Cabi viser, at der er god effekt af tilbuddet - medarbejdere, arbejdsgivere samt tillidsrepræsentanter er alle meget glade for Langtidsrask.
 
Af den afsluttende evaluering fra Cabi fremgår det, at fire ud af fem siger, at de har fået større viden om symptomer og udfordringer. Syv ud af ti konkluderer, at de er blevet mere opmærksomme på hjælp til selvhjælp - f. eks. i forhold til kost, motion, øvelser, smertetackling.
 
Herudover siger otte ud af ti, at de er blevet mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp i forhold til daglige udfordringer.
 
En håndsrækning
 
Idéen bag Projekt Langtidsrask er at give råd og vejledning om de tilbud og muligheder medarbejdere i de medvirkende virksomheder og institutioner har via kommunale forvaltninger, praktiserende læger eller private sundhedsforsikringer via overenskomster. Medarbejderne kan herefter selv tage handling på de udfordringer, der fylder - og dermed forhåbentlig undgå eller afkorte en mulig sygemelding.
 
Knap halvdelen (eller 41 pct.) af henvendelserne til projektet handler om fysiske gener, næsten en fjerdedel (23 pct) drejer sig om psykiske problematikker, mens tæt på én ud af fem (18 pct.) henvendelse er spørgsmål, der handler om familieliv. Derudover er der en restgruppe på 18 pct., hvor henvendelserne bl.a. handler om økonomi, jobskifte, samarbejde, søvn, misbrug m.v.
 
Udover at tilbyde en udstrakt hånd til medarbejdere, der står i konkrete problematikker, hvor de ikke har overskud til eller viden om, hvordan de kan komme videre, har Langtidsrask formidlet viden om forskellige muligheder for arbejdsplads-fastholdelse til både medarbejdere, arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter.
 
Tilbagemeldingerne er meget positive. Fra medarbejderne hedder det for eksempel i evalueringen fra Cabi, at "Det er godt, de er ude på virksomheden - og at vi sidder over for hinanden. Og at finde ud af, at "kommunedamerne" ikke er farlige. De vil dig det bedste."
 
En anden siger: "Jeg synes, at de har gjort et godt stykke arbejde med at være synlige. Havde de ikke været synlige, så havde jeg nok ikke henvendt mig og fået gjort noget ved min situation."
 
Fra virksomhederne er der ligeledes meget positiv respons, i evalueringen:
 
"Der er god business case i det her. Vi har kunnet konstatere et faldende sygefravær. Med 500 medarbejdere, så rykker det, når dine folk kommer på arbejde hver dag", siger f.eks. Kim H. Thomsen, HR Business Partner i Vestas Wind Systems.
 
Lone Elkjær, Fællestillidsrepræsentant i Arla, Danmarks Protein siger: "Det har været et sammensurium af problemer, som har fyldt for medarbejdere - ikke kun det arbejdsrelaterede. Jeg ved, at familierelaterede problemer har fyldt for en del af dem, som har kontaktet Langtidsrask. Desuden er der mange, som har gjort brug af fysioterapeuten i projektet."
 
Foruden private virksomheder har 11 enheder i ældreplejen i Ringkøbing-Skjern kommune været tilknyttet Langtidsrask i løbet af 2018 og 2019. Også herfra er der flotte tilbagemeldinger fra lederne:
 
Birgitte Gyldenberg, enhedsleder på Fjordparken siger: "Jeg har virkelig undgået sygemeldinger, og der har været tiltag, som har forkortet sygefraværet."
 
Maj-Britt Friborg, enhedsleder på Egvad Plejehjem: "Langtidsrask har betydet, at vores medarbejdere taler mere med hinanden om muligheder for fastholdelse."
 
Udvidelse af tilbuddet
 
Med Beskæftigelsesudvalgets beslutning om at fortsætte Langtidsrask i to år, er der mulighed for at udvide og udvikle tilbuddet yderligere.
 
I den kommende periode vil flere private virksomheder og enheder i ældreplejen i Ringkøbing-Skjern kommune derfor få tilbudt at komme med i Langtidsrask.
 
Derudover vil de praktiserende læger blive orienteret om indholdet af Langtidsrask, og om hvordan de eventuelt kan bruge Langtidsrask i deres møde med patienter fra de omfattede virksomheder.
 
"Endvidere betyder fortsættelsen af Langtidsrask også, at vi vil udvikle samarbejdet med øvrige forvaltninger i Ringkøbing-Skjern kommune og udnytte de faglige kompetencer, der findes i f.eks. Sundhedscenter Vest, Børn & Familie og Handicap & Psykiatri," siger projektleder og socialrådgiver Christina van Diemen.
 
Hun håber, at udvidelsen af projektet vil give mulighed for at vidensdele med andre kommuner, som måtte ønske at sætte et lignende tilbud om forebyggelse af sygefravær i gang, ligesom hun håber, at kunne inddrage lokale idrætsforeninger, lokale erhvervsråd og andre relevante aktører.
 
"Vi kan jo se, at der stadig er brug for, at forebyggelse af sygefravær tænkes ind i nye scenarier til glæde for både medarbejdere, virksomheder og kommuner," forklarer hun.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer