Puk Sabber

Puk Sabber

E-mail:

Puk Sabber er uddannet socialrådgiver og journalist. Hun blogger om de mest udsatte - i et samfund, mener hun, hvor kløften mellem rig og fattig bliver mere og mere synlig i takt med, at der spares på de offentlige budgetter.

Sabber er ikke bange for at ytre sin mening om social ulighed og ønsker at gøre opmærksom på, at alle i berøring med socialt udsatte har en pligt til at informere om de forhold, der gør sig gældende i praksis i socialt arbejde. Puk Sabber har en erhvervsmæssig baggrund som journalist, hvor hun har lavet TV- og Radiodokumentar, og som socialrådgiver i flere kommuner, på væresteder og ambulatorium for misbrugere.

Blogs

 • Fra fængsel til helvede
  31.01.14 Velfærd

  Jeg ser virkelighedens dilemmaer i en verden, hvor vi helst er fri for ondskab, men ikke sætter ind for at komme af med den, og derfor kan gøre ondt værre. Her er en historie om, hvordan.

 • Hjerneskadet voldsoffer afvist i psykiatrien
  28.09.13 Velfærd

  Cecillia Mundt blev i juni 2013 slået ned bagfra med en hammer på Rådhuspladsen i København. Hendes kranie gik i stykker, og hun kæmper i skrivende stund med at få hjælp fra det offentlige, der har afvist indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

 • Hjemløse unge venter op til to år på en akutbolig i København
  18.09.13 Velfærd

  Antallet af hjemløse mellem 18-24 år er næsten fordoblet på fire år. Med den nye kontanthjælpsreform og en årelang akutboligliste vil antallet af unge hjemløse eksplodere de kommende år. Københavns Kommune er bevidst om problemet, men lukker øjnene.

 • Socialt udsatte danner netværk på Facebook
  16.08.13 Velfærd

  Det etablerede hjælpesystem er efterhånden blevet så skrabet, at socialt udsatte mennesker viser stor interesse for at modtage, men også selv at give – i en gruppe, der bare vokser og vokser på Facebook, kan alle se ideen i at hjælpe hinanden videre, der hvor systemet er stået af.

 • Løsladelse er som et lotteri
  10.06.13 Politik

  Der tales om, at fanger skal tilbage i samfundet. At vi skal blive dygtigere til at sørge for, at de ikke vender tilbage til fængslet. Så må man altså sætte langt mere målrettet ind end nul kroner og en times samtale om måneden. Her er nogle forslag til en bedre indsats.

 • Tusinder af familier kan ikke få kontanthjælp
  11.05.13 Velfærd

  Vi kommer ikke til at møde dem som socialrådgivere, når de i tusindvis vælter ud af dagpengesystemet om ca. en måned, for de har ikke krav på de ydelser, der ellers er forbeholdt mennesker, der har været udsat for en social begivenhed, som det hedder sig i loven – fx uforskyldt ledighed. Det, at miste sin forsørgelse, er en fundamental katastrofe for enhver. Når man ikke længere kan betale sin husleje og købe mad til sine børn, hvad gør man så?

 • Rockerne erstatter kommunens hjælp
  23.04.13 Velfærd

  Her er en fortælling - om en af de mange unge fyre, der af flere årsager ender i bander - og rockernes ”sociale sikkerhedsnet". Et sikkerhedsnet, der aldrig fejler, et sted, hvor telefonen bliver taget, hvor der bliver bevilliget tøj, mad og aflønning ved kasse ét. Et sted, hvor de helt basale behov for tryghed og mad opfyldes – Rockerne har i stor stil erstattet kommunernes hjælp til de udsatte unge, når krav, sanktioner og minimal udbetaling er den eneste hjælp.

 • Kontanthjælpsreformen skaber mere kriminalitet
  18.04.13 Velfærd

  Så kom den kontanthjælpsreform. En ny fattigdomsydelse til alle under 30 år, vil kun trække udsatte i én retning – nemlig mere arbejde til Kriminalforsorgen. Man kan få den tanke, at det hele handler om at pynte på ledighedsstatistikken, da de personer, der sendes i aktivering regnes med som værende i beskæftigelse.

 • Dumping af syge og udsatte børn i fængsler
  24.03.13

  Denne historie vil ryste dig helt ind i marven. Du vil tænke, at det her sker ikke i Danmark. At det her er fri fantasi, der passer bedre ind i en absurd og uhyggelig film. Men historien er taget ud af socialkrisens virkelighed. Den viser, hvilke konsekvenser, det har, når et samfund lader børn blive små monstre. Når samfundet opgiver at hjælpe en pige, som er født ind i helvede - og fra de tidlige barneår bare ønsker at dø. Dette er historien om, hvordan der ser ud bag socialsystemets polariserede virkelighed.

 • Udsatte børn er taberne i de nye reformer
  21.03.13 Velfærd

  Konsekvensen af fattigdomsydelserne er et socialt kvælertag, der vil tvinge rigtig mange familier med børn ud i endnu mere ekstrem fattigdom og social elendighed. Jeg er i tvivl om hvorvidt økonomiske sanktioner vil hjælpe dem videre – snarere tværtimod.

 • Kommuner sløjfer de socialfaglige skøn og bryder loven
  07.03.13 Velfærd

  I tunge sociale sager, hvor der ansøges om enkeltydelser Jf. § 81 i Aktivloven, fortages der ikke længere socialfaglige vurderinger, men udelukkende tilkendelser ud fra et bestemt rådighedsbeløb - på trods af at loven forskriver, at der skal fortages en konkret individuel vurdering. Dette er en virkelig historie om Amin, der er i starten af tyverne. Amin har søgt om enkeltydelse, da han ikke har råd til at betale sin husleje.

 • Pinligt Ekstra Bladet – og pinligt ansvarsløst LA
  22.02.13 Velfærd

  Jeg siger altså totalt fra, når et overklasseløg med god hjælp fra Liberal Alliance kynisk udstiller en forkert virkelighed. Det er absurd teaser, når det tilmed kommer til at fremstå som virkeligheden, og det gør arbejdet med socialt udsatte forbandet vanskeligt. Virkeligheden i systemet er nemlig, at fx en hjemløs misbruger mister sin kontanthjælp, fordi han/hun ikke har levet op til kravene om fremmøde ved jobcentret.

 • Matchgruppernes død er socialrådgivernes overlevelse
  21.02.13 Velfærd

  Først var der fem, nu er der tre, og snart er der nul. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen foreslår, at man ved den kommende reform af kontanthjælp afskaffer matchkategorier, som jobcentre har brugt som redskab til at inddele kontanthjælpsmodtagere i sociale kategorier.

 • Socialrådgivere - de udsattes talerør
  16.02.13 Politik

  Hvad kan en socialrådgiver egentlig bruges til i den nuværende beskæftigelsespolitik?

 • Socialrådgivere - en uddøende race
  12.02.13 Velfærd

  Ja, så blev jeg igen bekræftet i min paranoide forestilling om en offentlig sektor uden socialrådgivere. Hvor blev de af? Det spørgsmål må både den ene og den anden kommunale socialrådgiver spørge sig selv om hver dag, når han/hun ser endnu en fratræde og en ny tilkomme med akademisk baggrund. Når deres egen stillingsbeskrivelse bliver udvandet i en sådan grad, at de ikke længere kan se formålet med at sidde i funktionen. 

 • Socialt belastede unge skal tvinges i uddannelse
  06.02.13 Velfærd

  Nye reformer på kontanthjælpsområdet vil tvinge flere udsatte unge til at tage uddannelse uden fremtid - ellers ryger kontanthjælpen. Joachim B. Olsens argument for at sænke kontanthjælpeydelsen for dem mellem 25 - 30 år er følgende:

 • Socialrådgivere overskrider grænser
  21.01.13

  Socialrådgivere mærker i deres daglige arbejde, hvordan den faglige etik overskrides. De har derfor svært ved at praktisere faget. Hvor langt bør man gå som fagperson, før man sætter bremsen i?

 • Ingen uddannelse til unge med plettet straffeattest
  11.01.13 Velfærd

  ”Københavns Kommune nægter at hjælpe unge med plettet straffeattest til uddannelse”. 

 • Hjælp dig selv - hjælp!
  08.01.13 Velfærd

  Kolding Kommune lancerer et nyt menneskesyn, der handler om at give så mange afslag som muligt. Deres nye strategi hedder: ”Ind med selvværdssamfundet og ud med velfærdssamfundet”

 • Man er fattig på lav kontanthjælp - punktum.
  06.01.13 Velfærd

  Jeg har spurgt tre klienter, der modtager den lave ydelse, hvad de får udbetalt, da jeg har troet, at jeg var helt gal på den. Men det er jeg desværre ikke. Da man i dag ikke får en udbetalingsspecifikation, men en sms eller en opgørelse via Nemid, kan der ikke ses den fulde udregning, men blot udbetalingen. Flere har angrebet mig for at regne forkert - og ikke kende til de mest basale skatteregler som personligt fradrag mv.

 • Pornofotograf eller Socialrådgiver?
  02.01.13 Velfærd

  Det er ikke nogen nyhed, at der i landets jobcentre ansættes mennesker uden kvalifikationer eller relevant uddannelse til at varetage sociale sager. De ansatte har til opgave at vurdere hvilken matchgruppe, de enkelte borgere tilhører - og har retten til at fratage dem det nederste eksistensgrundlag – kontanthjælpen. Man har derfor fra politisk side oprettet en ny etårig uddannelse, der skal sikre borgerens rettigheder. Men er en etårig uddannelse nok?

 • Er man fattig, hvis man ikke kan købe mad?
  30.12.12 Velfærd

  Med den nye reform om kontanthjælp, der ventes fremsat i marts 2013, er det allerede luftet, at grænsen for laveste ydelse hæves til 30 år, så alle under 30 år i fremtiden vil modtage 6680 kr. før skat. Efter skat svarer det normalvist til en udbetaling på godt 4000 kr. Er man fattig, hvis man skal leve for 4000 kr., før noget som helst er betalt?

 • Narkomaner har også drømme
  28.12.12 Velfærd

  Som narkoman tilhører man en af de mest udstødte grupper i samfundet. Man har som regel mistet sit netværk, man er blevet enten fysisk eller psykisk syg - eller sågar begge dele. Man er kriminel, ofte hjemløs og lever usundt og har ekstremt dårlige tænder.

 • Bryd tavsheden - det er din pligt
  26.12.12 Velfærd

  Mange, der arbejder i det offentlige, blander to ting sammen. Nemlig deres tavshedspligt og deres ytringsfrihed.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner