Rebild har gjort status på genopretning af børneområdet: Rapport godkender indsats

Som afslutning på arbejdet med at hæve kvaliteten af sagsbehandlingen i Center Familie og Handicap, har Deloitte skrevet en sidste rapport, der samler op på processen og resultatet. Den viser, at så godt som alle handleplaner er gennemført og, at kvaliteten i arbejdet er hævet væsentligt.

Det skyldes ikke mindst en stor indsats fra de ansatte i afdelingen at forløbet nu er gennemført, stort set med topkarakterer på alle punkter.
 
Klare beskrivelser af serviceniveauet
Den forrige rapport fra Deloitte, der kom i 2014 sagde allerede dengang, at sagsbehandlingen i centret var blevet bedre, men pegede samtidig på en række områder, der kunne løftes. Blandt andet en mere klar beskrivelse af hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Annette Søegaard, formand for Sundhedsudvalget, fortæller:
 
- Hvis vores borgere har en forventning om en højere kvalitet end det vi kan og skal tilbyde, føler de sig naturligvis ikke godt behandlet. Derfor er det vigtigt, at borgeren og sagsbehandleren fra starten er enige om hvilket niveau servicen ligger på. Med de serviceniveaubeskrivelser, der ligger nu, kan vi afstemme forventningerne og dermed tilbyde en bedre service, siger hun.
 
Den aktuelle rapport fra Deloitte konstaterer, at Rebild Kommune har fulgt anvisningerne fra forrige rapport og nu bruger serviceniveaubeskrivelserne som et centralt redskab i dagligdagen.
 
Højere kvalitet i sagsbehandlingen
Kernen i kritikken af myndighedsarbejdet i Center Familie og Handicap har været kvaliteten i selve sagsbehandlingen og overholdelsen af tidsfristerne for sagsbehandlingen. Her konkluderer rapporten at der har været en meget positiv udvikling på alle områder. Formand for Børn- og Ungdomsudvalget, Anders Norup forklarer:
 
- Der er afgørende at borgerne får deres sager behandlet inden for de tidsfrister der er gældende. Samtidig er det særdeles vigtigt, at alle vores borgere er sikre på at få den samme høje kvalitet i sagsbehandlingen. Rapporten viser at det nu er gældende for langt størstedelen af sagsbehandlingen, og det er jeg rigtig glad for.
 
Ingen ledige stillinger
Et meget synligt bevis på at både arbejdet og arbejdsmiljøet er i top er, at der ikke længere er ledige stillinger i Center Familie og Handicap. Centret har haft en stor udskiftning af personale og har haft svært ved at tiltrække nye medarbejdere på grund af et til tider skrantende arbejdsmiljø, der igen skyldes de store faglige udfordringer der har været. Nu er alle stillinger besat og samtidig har man i den seneste tid fået ansat en del sagsbehandlere med mange års erfaring til gavn for den faglige sparring.
 
Både Annette Søegaard og Anders Norup er enige om, at personalet har en meget stor andel i fortjenesten for det gode resultat. Borgmester Leon Sebbelin er enig:
 
- Der er ingen tvivl om at medarbejdere og ledelse i centret i en lang periode har haft meget vanskelige arbejdsvilkår. Underbemanding og stor udskiftning blandt kollegerne er ikke et godt grundlag for at rette op på alvorlige fejl og mangler. Oven i alt det kommer der så massiv kritik fra medierne og stor politisk bevågenhed. Til trods for dette enorme pres har personalet formået at ændre kursen. Det vil både jeg og resten af byrådet gerne uddele stor ros for!
 
Et par torne på roserne
Selvom rapporten altså konkluderer at de anbefalede handleplaner stort set er gennemført og at kvaliteten i sagsbehandlingen fuldt tilfredsstillende, er der også enkelte punkter der bør arbejdes videre med. For eksempel peges der på, at centret skal være bedre til at følge op på de tilsyn af kvaliteten i sagsbehandlingen ledelsen jævnligt gennemfører. Konklusionerne, der kommer på grundlag af disse tilsyn skal bruges til hele tiden at forbedre opgaveløsningen.
 
I forhold til at følge op på de forskellige tiltag der sættes i gang i forbindelse med de enkelte sager, er der enkelte steder hvor tidsfristerne er skredet. Men også her er den overordnede konklusion i rapporten dog, at fremskridtene har været meget store.
 
Hviler ikke på laurbærrene
Nu hvor genopretningen er på plads og det kan konstateres, at handleplanerne også er kommet i hus, har Rebild Kommune ikke tænkt sig at læne sig tilbage og slappe af.
 
- Nu skal vi fastholde den gode udvikling vi er inde i og naturligvis løbende forbedre vores sagsbehandling så borgerne også på dette område oplever os som en troværdig og kompetent kommune, slutter borgmester Leon Sebbelin.
 
 
Emneord: Børn og unge, Rebild Kommune, Sagsbehandling, Deloitte, Serviceniveau, Udsatte børn og unge
Rebild Kommune på DenOffentlige.dk Rebild Kommune
Aktivitet: Artikler: 38 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.11.15 Peter Hansen
  Sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

  Trist af se, at trods fine konsulenter og mange rapporter, som skyldes den mørke tid med børn der blev glemt af kommunen......

  ....stadig kan se at Rebild kommune endnu ikke har styr på kommunalbestyrelsens pligt til at vedtage og offentlige sociale sagsbehandlingsfrister.

  http://rebild.dk/sites/default/files/centre/sekretariat/sagsbehandlingstider_socialeafgoerelser_august_2015.pdf

  Hvor en eller anden i kommunen mener at lovgivningen skal tilrettes så kommunen opnår en smidigere sagsbehandling.

  Lovgivningen er ellers ikke til at misforstå, efter at Folketinget skærpede lovgivningen L117 i 2009.

  Der skal vedtages sagsbehandlingsfrister inden for alle områder hvor der falder en afgørelse og dermed en ankemulighed.

  Kommunens sagsbehandlere/socialrådgivere skal fremkomme med en afgørelse inden for den frist kommunalbestyrelsen har fastsat og ikke som nu hvor der er sagsbehandlingsfrister der strækker sig over adskillige måneder, samt tekster der forvirre borgeren.

  Undtagelsesvis kan sagsbehandleren/socialrådgiveren udsætte en given afgørelse, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist

  http://rebild.dk/sites/default/files/centre/sekretariat/sagsbehandlingstider_socialeafgoerelser_august_2015.pdf

  Men gå selv ind og check om disse offentliggjorte frister er inden for lovgivningen, som den tidligere borgmester lovede.

  Det er politikeren der fastsætter en kommunes serviceniveau, ikke embedsmænd.

  Det kaldes retssikkerhed for de svageste borger.

  Med venlig hilsen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også