Regeringen gør det lettere at bygge i Danmark

Regeringen vil med vækstpakken fjerne en række byrder for byggevirksomheder i Danmark. Med initiativerne baner regeringen vejen for enklere brandregulering, mere effektiv byggesagsbehandling og sikrer lavere omkostninger ved udlejningsbyggeri.

Byggeriet beskæftiger 6 % af arbejdsstyrken i Danmark og skaber grundlag for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele landet. Byggeriet har været hårdt ramt af krisen, og selvom der er tegn på bedring, er der stadig brug for en indsats for at styrke byggebranchen i hele landet. Det gør regeringen nu.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt understreger: 

- Med vækstpakken gør regeringen det lettere og mere attraktivt at bygge i Danmark. Vi forenkler reglerne om brandsikring, moderniserer byggesagsbehandlingen og fjerner unødige krav i byggeskadeforsikringen. Det omfatter alt sammen områder, hvor branchen har efterspurgt forbedringer.

Med vækstpakken bliver brandreguleringen i byggeriet mere enkel og sammenhængende. For eksempel tilpasses brandkravene til højlagre til niveauet i vores nabolande. Samtidig vil Transport- og Bygningsministeriet og Forsvarsministeriet samle brandreguleringen af en lang række andre bygninger under byggeloven, så det bliver lettere for virksomhederne at overskue, hvilke regler de skal orientere sig efter.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler: 

- Det nytter ikke, at vi har regler, der unødigt stiller virksomheder i Danmark dårligere end i vores nabolande. Branchen har for eksempel peget på, at vi har for skrappe krav til brandsikkerheden i højlagre sammenlignet med vores nabolande. Alt dette er der fokus på, og det er noget, vi rydder op i.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

- Vi skaber en god balance mellem at værne om brandsikkerheden og borgernes tryghed på den ene side og hensynet til virksomhedernes muligheder for at drive forretning herhjemme på den anden.

Derudover lægger regeringen med vækstpakken op til at afskaffe den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og i stedet indføre en certificeringsordning, der kan udføres som en integreret del af den projektering, som virksomhederne allerede i dag foretager. 

Regeringen forenkler også byggeskadeforsikringen, så det ikke længere er et krav, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring ved opførsel af udlejningsejendomme.

Fakta
I vækstudspillet indgår følgende initiativer inden for byggeområdet:

•    Forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der skal tages et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven. Derved reduceres bygherrers og rådgiveres administrative omkostninger. 
Initiativet implementeres gennem en ændring af byggeloven.

•    Tilpasse de danske brandkrav til højlagre til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet. 
Initiativet implementeres ved at fjerne Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre samt ved at ændre bygningsreglementet.

•    Samle og forenkle brandkrav til lagerbygninger med oplag af emballerede brændbare produkter i byggeloven. Derved sikres et sammenhængende brandsikkerhedsniveau for lagerbygninger i Danmark, og at der kun er én myndighed, der stiller brandkrav til disse bygninger.
Initiativet gennemføres ved ændringer i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag samt ændringer i bygningsreglementet.

•    Afskaffe kommunernes tekniske byggesagsbehandling af kompliceret byggeri. I stedet indføres en certificeringsordning, hvor certificerede virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri.
Initiativet implementeres gennem en ændring af byggeloven. 

•    Gøre det frivilligt for bygherrer af udlejningsejendomme, om man vil tegne byggeskadeforsikring, samt give mulighed for færre obligatoriske rapporter efter 1- og 5 års eftersyn.  
Initiativet implementeres gennem en ændring af byggeloven.

•    Modernisere anerkendelsesordningen for statikere ved at ændre ordningen til en certificeringsordning.
Initiativet implementeres gennem en ændring af bygningsreglementet.

Emneord: Vækstpakke 2015, Bygningsministeriet, Byggeri, Brandsikring, Byggesager
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 13.01.16 Infrastruktur
  Hurtigere behandling af byggesager

  Struer Kommune har skåret mere end tre uger af sagsbehandlingstiden for byggesager i løbet af det seneste år

 • 23.11.15
  Løft til landbruget skaber vækst i hele Danmark

  Når landbruget får lov til at vokse, kommer det især landdistrikterne til gode. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen løfter i forbindelse med præsentationen af Vækst og udvikling i hele Danmark lidt af sløret for indholdet i den kommende fødevare- og landbrugspakke.

 • 23.11.15 Politik
  Regeringsforslag medfører butiksdød

  De Samvirkende Købmænd advarer mod liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Forslaget er et ideologisk opgør og ikke en håndsrækning til UdkantsDanmark, siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner.

 • 23.11.15 Politik
  Regeringsforslag medfører butiksdød

  De Samvirkende Købmænd advarer mod liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Forslaget er et ideologisk opgør og ikke en håndsrækning til UdkantsDanmark, siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner.

 • 23.11.15 Infrastruktur
  Landdistrikter jubler over ambitiøs vækstplan

  Regeringen har i dag fremlagt en stor plan for vækst og udvikling i hele landet. Det vækker glæde i Landdistrikternes Fællesråd, som kalder planen for historisk.