Regeringen vil beskytte havbunden i Kattegat

Miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen udpeger 650 kvadratkilometer af Kattegat som beskyttet område. Det vil forbedre vilkårene for en række af havets arter.

Koraller og krebsdyr, der lever i den dybe havbund i dele af Kattegat, kan se frem til at blive bedre beskyttet. Regeringen vil udpege en række områder af Kattegat, hvor brug af bundtrawl, dumpning af oprenset sand og grus og indvinding af råstoffer bliver forbudt.

Det er første gang, at en dansk regering går målrettet efter at beskytte denne type havområder i Kattegat for at forbedre leveforholdene for en del sårbare arter, der har været under pres gennem flere årtier.

Forslaget om at beskytte områder i Kattegat bliver i dag sendt i høring af miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen.

-Naturen på havbunden og en række sjældne dyr i havet er under pres. Derfor skal vi beskytte levestederne for fx koraller og krebsdyr, for de er en vigtig del af vores natur, selvom de lever langt under havoverfladen. Derfor vil vi nu blandt andet forbyde råstofindvinding og brug af bundtrawl i 650 kvadratkilometer af Kattegat, så vi skaber nogle oaser på havbunden, hvor sårbare dyr får bedre levevilkår, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Udover indvinding af råstoffer og bundtrawling vil forbuddet også gælde dumping af oprenset havbundsmateriale (såkaldt klapning), hvor opgravet havbund fra eksempelvis uddybning af sejlrender og havne andre steder bliver placeret på havbunden.

Det konkrete forslag omfatter i alt seks områder, der dækker et areal af havbunden på cirka 650 kvadratkilometer, hvilket svarer til cirka fire procent af den danske del af Kattegat og ni procent af den dybe bløde havbund.

Balance mellem beskyttelse og benyttelse

Forslaget, som er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi, skaber bedre vilkår for dyrearterne i havet samtidig med, at fiskerierhvervet stadig har rig mulighed for at fiske.

- Fiskerierhvervet bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i yderområderne, og derfor handler det om at finde den rigtige balance mellem benyttelse og beskyttelse. Det mener jeg, vi har fundet her, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Mens bundtrawl eksempelvis skal forbydes i de seks foreslåede områder, så vil fiskeri med garn, flydetrawl og tejner fortsat være tilladt.

Regeringen har allerede udpeget 18 % af de danske havområder som naturbeskyttede områder i regi af Natura 2000. Beskyttelsen af den bløde havbund i Kattegat supplerer Natura 2000-netværket, og betyder atDanmark vil leve op til EU’s havstrategidirektiv i Kattegat.

Forslaget er første del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi. Anden del af indsatsprogrammet, som vil være en samlet beskrivelse af alle indsatser, vil komme i offentlig høring senere i 2015.

Læs mere om forslaget

Emneord: Havbund, Miljøbeskyttelse, Fiskeri, Bundtrawl, Kattegat, Natura 2000, Havstrategidirektiv, Danmarks Havstrategi
Miljøministeriet på DenOffentlige.dk Miljøministeriet
Aktivitet: Artikler: 166 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også