Regeringen vil udjævne forskelle mellem land og by

Der skal være råd til velfærd i hele Danmark. Regeringen fremlægger et udspil til nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Reformen af udligningen skal bringe Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal bære mere, så forskellene i Danmark ikke bliver for store.
 
Med udspillet flytter regeringen 1,4 mia. kr. fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.
 
Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte ø- og yderkommuner. Heraf er 500 mio. kr. ny statslig finansiering. Det skal bidrage til, at kommunerne har råd til den aftalte velfærd.
 
Regeringen vil desuden rette op på en række elementer i udligningssystemet, som trækker mere og mere skævt.
 
Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger: ”Vores udspil handler om retfærdighed og velfærd, og at Danmark er for lille til store forskelle. Borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune. Jeg vil gerne appellere til solidaritet fra de mest velhavende kommuner og minde om, at denne regering i økonomiaftalen har sørget for, at der følger penge med til det stigende antal børn og ældre.”
 
Fungerende finansminister Morten Bødskov siger: ”I dag kommer vi med et forslag til, hvordan vi sikrer en mere retfærdig fordeling af velfærden. Det handler om meget mere end teknik og justeringer. Det handler om, at de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder. Det drejer sig om selve indretningen af vores velfærdssamfund, hvor vi som socialdemokrater mener, at der er brug for mere retfærdighed. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i alle dele af vores land.”
 
Fakta: Elementer i regeringens udspil
 
Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen
• Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes
• Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner
• Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner
• Et knæk i selskabsskatteudligningen
• Øget refusion i dyre socialsager
 
Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd
• Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg
 
Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning
• Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning
• Flere penge til kommuner med mange svage ældre
• Større vægt på sociale udgiftsbehov
• Boligkriterier skal følge med udviklingen
• Au pairs skal ikke udløse tilskud
• Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op
• Rimelig overgang til nyt system
 
Forslag, der løser bundne opgaver
• Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres
• Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning
• Justering af udlændingeudligningen
• Datagrundlaget gøres mere robust med reformen
• Bagudrettet kompensation for skævhed i udligningen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.