Regeringen vil udjævne forskelle mellem land og by

Der skal være råd til velfærd i hele Danmark. Regeringen fremlægger et udspil til nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Reformen af udligningen skal bringe Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal bære mere, så forskellene i Danmark ikke bliver for store.
 
Med udspillet flytter regeringen 1,4 mia. kr. fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.
 
Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte ø- og yderkommuner. Heraf er 500 mio. kr. ny statslig finansiering. Det skal bidrage til, at kommunerne har råd til den aftalte velfærd.
 
Regeringen vil desuden rette op på en række elementer i udligningssystemet, som trækker mere og mere skævt.
 
Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger: ”Vores udspil handler om retfærdighed og velfærd, og at Danmark er for lille til store forskelle. Borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune. Jeg vil gerne appellere til solidaritet fra de mest velhavende kommuner og minde om, at denne regering i økonomiaftalen har sørget for, at der følger penge med til det stigende antal børn og ældre.”
 
Fungerende finansminister Morten Bødskov siger: ”I dag kommer vi med et forslag til, hvordan vi sikrer en mere retfærdig fordeling af velfærden. Det handler om meget mere end teknik og justeringer. Det handler om, at de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder. Det drejer sig om selve indretningen af vores velfærdssamfund, hvor vi som socialdemokrater mener, at der er brug for mere retfærdighed. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i alle dele af vores land.”
 
Fakta: Elementer i regeringens udspil
 
Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen
• Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes
• Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner
• Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner
• Et knæk i selskabsskatteudligningen
• Øget refusion i dyre socialsager
 
Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd
• Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg
 
Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning
• Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning
• Flere penge til kommuner med mange svage ældre
• Større vægt på sociale udgiftsbehov
• Boligkriterier skal følge med udviklingen
• Au pairs skal ikke udløse tilskud
• Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op
• Rimelig overgang til nyt system
 
Forslag, der løser bundne opgaver
• Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres
• Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning
• Justering af udlændingeudligningen
• Datagrundlaget gøres mere robust med reformen
• Bagudrettet kompensation for skævhed i udligningen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.