Regeringen vil udjævne forskelle mellem land og by

Der skal være råd til velfærd i hele Danmark. Regeringen fremlægger et udspil til nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Reformen af udligningen skal bringe Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal bære mere, så forskellene i Danmark ikke bliver for store.
 
Med udspillet flytter regeringen 1,4 mia. kr. fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.
 
Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte ø- og yderkommuner. Heraf er 500 mio. kr. ny statslig finansiering. Det skal bidrage til, at kommunerne har råd til den aftalte velfærd.
 
Regeringen vil desuden rette op på en række elementer i udligningssystemet, som trækker mere og mere skævt.
 
Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger: ”Vores udspil handler om retfærdighed og velfærd, og at Danmark er for lille til store forskelle. Borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune. Jeg vil gerne appellere til solidaritet fra de mest velhavende kommuner og minde om, at denne regering i økonomiaftalen har sørget for, at der følger penge med til det stigende antal børn og ældre.”
 
Fungerende finansminister Morten Bødskov siger: ”I dag kommer vi med et forslag til, hvordan vi sikrer en mere retfærdig fordeling af velfærden. Det handler om meget mere end teknik og justeringer. Det handler om, at de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder. Det drejer sig om selve indretningen af vores velfærdssamfund, hvor vi som socialdemokrater mener, at der er brug for mere retfærdighed. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i alle dele af vores land.”
 
Fakta: Elementer i regeringens udspil
 
Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen
• Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes
• Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner
• Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner
• Et knæk i selskabsskatteudligningen
• Øget refusion i dyre socialsager
 
Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd
• Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg
 
Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning
• Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning
• Flere penge til kommuner med mange svage ældre
• Større vægt på sociale udgiftsbehov
• Boligkriterier skal følge med udviklingen
• Au pairs skal ikke udløse tilskud
• Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op
• Rimelig overgang til nyt system
 
Forslag, der løser bundne opgaver
• Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres
• Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning
• Justering af udlændingeudligningen
• Datagrundlaget gøres mere robust med reformen
• Bagudrettet kompensation for skævhed i udligningen

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.