Regioner og minister enige: Politisk aftale om patientansvarlig læge

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger indgået en aftale om en national model for patientansvarlige læger. Det skal øge patienternes tryghed og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. Læs om aftalen her.

Patienter i det danske sygehusvæsen må ikke være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for deres behandlingsforløb, og hvem de skal opsøge, hvis de savner viden om deres situation eller sygdom. 

Alle patienter skal derfor have en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. 


Det løfte gav regeringen i sit regeringsgrundlag, og Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er nu i samarbejde med en række faglige organisationer og patientforeninger blevet enige om en aftale for, hvordan patientansvarlige læger skal udbredes, og hvordan lægerne og resten af sygehusvæsnet overordnet skal arbejde med den nye rolle.

Regeringen og Danske Regioner blev i aftalen om regionernes økonomi for 2017 enige om at indføre patientansvarlige læger – på sigt til alle patientgrupper i sundhedssystemet. I oplægget til Kræftplan IV har regeringen også lanceret en målsætning om, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter skal opleve at have en patientansvarlig læge i 2020. 

Især for patienter med langstrakte og komplicerede forløb skal den patientansvarlige læge minimere svigt og forglemmelser i overgange mellem afdelinger, sygehuse og sektorer. 

”Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på, og ansvar for, hvad det næste skridt i et behandlingsforløb er”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. 

”En læge, som tager ansvar for patientens forløb og inddrager patienten, er blandt de største ønsker hos patienterne, og det sørger vi nu for. Arbejdet begyndte sidste år med planen for ’Borgernes Sundhedsvæsen’, og patienterne skal være trygge ved, at én læge både har overblik over behandlingsforløbet og har det overordnede medicinske ansvar. Det er den helt rigtige vej at gå, når vi skal indstille sundhedsvæsenet mere på patienternes præmisser”, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Flere principper bag aftale 
Modellen om den patientansvarlige læge hviler på flere principper. Af dem kan nævnes:

  • Den patientansvarlige læge er ikke altid behandlende læge, men ansvarlig for at patientens behandlingsplan følges, og at der sker fremskridt.
  • Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig 24/7.
  • Den patientansvarlige læge koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.
  • Den overordnede model kan tilpasses lokalt mellem de enkelte specialer og afdelinger inden for rammerne af den nationale model.

Den videre proces 
Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er udformet i samarbejde med Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse. 

Den praktiske udformning af modellen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige læger ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år. 

På baggrund af evalueringerne udgiver Danske Regioner i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. 

Regeringen og parterne genbekræfter dernæst aftalen, og regioner og faglige organisationer vil så – sammen med patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud til patienterne fra 2017. 

Regeringen vil desuden søge Folketingets opbakning til at afvikle den nuværende kontaktpersonordning, der blev indført i 2009. 

 

Emneord: Patientansvarlige læge, Sundhedsområdet, Sundhedsministeriet, Sophie Løhde, Danske Regioner, Bent Hansen, Patientinddragelse
Sundheds- og Ældreministeriet på DenOffentlige.dk Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere...
Aktivitet: Artikler: 42

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også