Kasper Fuhr Christensen medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank

Politik

28/01/2014 12:15

Freja Eriksen

Kasper Fuhr Christensen, repræsentant for Velfærdslisten i Randers Byråd, er nu også medlem af en nydannet lokalpolitisk tænketank. Fuhr Christensen er optaget af socialpolitik og mener, "at politikerne i landets byråd bør stå forrest i kampen for at den bliver mere retfærdig og helhedsorienteret."

Politikere fra flere partier, kommuner og regioner har netop dannet en lokalpolitisk tænketank. Den nye tænketank skal tilføre lokaldemokratiet mere nerve, øget opmærksomhed og bidrage til debatten om lokalpolitikernes arbejdsvilkår. En af de 16 lokal- og regionalpolitikere i tænketanken er Kasper Fuhr Christensen. 

Kasper Fuhr Christensen repræsenterer Velfærdslisten i Randers Byråd, er formand for Socialudvalget og tidligere formand for Miljø- og teknikudvalget i kommunen. Velfærdslisten er et alternativ til det, politikeren kalder "Det Forenede Byrådsparti", der ifølge ham er vokset sammen med embedsværket. 

"Jeg mener, at politikerne i landets byråd bør stå forrest i kampen for en mere retfærdig og helhedsorienteret socialpolitik - og imod regeringens refusionstyranni. Politik synes i dag at være et spørgsmål om, om det er Venstre eller Socialdemokraterne, som skal føre sparekniven. Men det er falsk valg. Det virkelige valg står mellem sparekniv eller investeringer i den fælles velfærd - og her er Velfærdslisten en repræsentant for det sidste," fortæller Fuhr Christensen. 

Kasper Fuhr Christensen er optaget af hvordan regeringens reformer påvirker borgerne i kommunerne, og hvad lokalpolitikernes rolle bliver i dette krydspres.   

"Der er brug for, at vi i kommunerne tør investere i en offensiv social- og arbejdsmarkedspolitik. Mange byråd forsøger med stramme budgettøjler og asociale måltal at reducere den socialfaglige sagsbehandling til administrativ skemaudfyldning med det ene formål at forhindre borgeren i at få en ydelse, der belaster kommunekassen. Sammen med den hastigt voksende ulighed og regeringens asociale fattigdomsreformer skaber det nye sociale spændinger, som kommer til at præge arbejdet i landets byråd. Mange byrådspolitikere konfronteres hver dag med borgere, der er blevet ofre for den kommunale refusionsjagt, som regeringen med sit refusionscirkus lægger op til," mener Kasper Fuhr Christensen. 

Initiativet til Den Lokalpolitiske Tænketank er taget af Mediehuset DenOffentlige, der forener aktører i og omkring den offentlige sektor om information, videndeling og netværk. Målet er blandt andet at give lokalpolitikken en stærkere stemme i den nationale debat.

“Med Den Lokalpolitiske Tænketank har vi nu 16 stærke politikere som Kasper Fuhr Christensen fra flere partier, kommuner og regioner, der vil styrke deres egen og deres kolleger stemme i den nationale debat de kommende år. Det kan forhåbentlig bidrage til, at der under og efter næste valg er betydeligt mere fokus på lokaldemokratiets mange styrker og muligheder,” siger chefredaktør for DenOffentlige.dk, Nick Allentoft.

Kasper Fuhr Christensen vil i den kommende valgperiode fortælle om sit lokalpolitiske arbejde, sine udfordringer og erfaringer på netmediet DenOffentlige.dk. Tænketanksmedlemmerne vil sammen fastlægge initiativer og udspil.

 

Mest Læste

Annonce