Københavns lange skruetrækker

Politik

01/04/2014

Freja Eriksen

Gang på gang trækker København den lange skruetrækker op af værktøjskassen, rækker den over landet og drejer på vores lokale skruer. Ofte i en anden retning end vi lokalpolitikere ønsker. Tænketanks- og byrådsmedlem Claus Mørkbak Højrup (V) efterlyser hovedstadens forståelse for friheden til lokal planlægning.

Beslutninger bør træffes tættest på borgerne. Kun på den måde kan jeg som lokalpolitiker lægge vores lokale værdier ind i den politiske behandling. I Hjørring – min kommune – er vi endnu engang blevet sendt til tælling af beslutningstagere udefra. Denne gang er det Naturstyrelsen som gør indsigelser mod vores bestræbelser på oprette et Bilka-center. Vel at mærke et center, som har et overvældende lokalpolitisk flertal.

”Sådan er det jo,” har Margrethe Vestager engang sagt. Godt nok i en anden sammenhæng, men jeg tillader mig alligevel at tage citatet frem. For hvem er det, som skal prioritere i nærområdet? Svaret er: lokalpolitikerne. Januar 2014 modtog jeg et brev fra Margrethe Vestager hvori hun skriver:

”Forude venter store og udfordrende opgaver. De gode løsninger forudsætter et stærkt politisk lederskab og en god dialog med omverdenen.”

Jeg undrer mig efterfølgende over hvor dialogen er blevet af? Men sådan er det jo nok? Måske? Jeg tillader mig at være uenig.

Lad os forvalte vores forskelle

Ministre for både miljø, handel og landområderne kan kun bestemme over lokalpolitik gennem love. Med andre ord kan de både indføre, afskaffe eller lempe love som bl.a. tillader Naturstyrelsen at kaste forhindringer i vejen for os i Hjørring Kommune. Folketinget skal ikke ned i detaljerne. Vi er forskellige i vores landsdele, og vi skal have lov til at forvalte vores forskelle.

Alligevel oplever vi gang på gang at København tager den lange skruetrækker op af værktøjskassen, rækker den over landet og drejer på vores lokale skruer. Ofte i en anden retning end vi lokalpolitikere ønsker.

Jeg efterlyser større frihed i forhold til vores lokale planlægning. Der er forskel på hovedstaden og ”provinsen”, og de forskelle bør lovgivningen reflektere. Måske skal jeg – som lokalpolitiker – være bedre til at informere hovedstaden om dette? Beslutninger træffes som bekendt på grundlag af den information, som er til rådighed for beslutningstageren. Jeg vil bestræbe mig på at ændre informationsmængden i København. Denne artikel kan betragtes som det første skridt i den retning.

Samtidig har jeg en opfordring til Carsten Hansen, ministeren for By- og Bolig:

Kære Carsten Hansen. Jeg håber, at du vil markere dig på området. Jeg beder dig hjælpe med at sætte beslutningstagerne i København i kontakt med vores virkelighed i Hjørring Kommune. Jeg anmoder dig om at kæmpe for en decentral beslutningsret. Jeg opfordrer dig til at give byrådet i Hjørring mulighed for selv at vælge Bilka til eller fra. Jeg håber, at det bliver dit prioriterede projekt.

Vores skruetrækkere i Hjørring Kommune er ikke så lange… og det er godt… for så kan vi se hvilken vej, vi drejer dem.

 

Mest Læste

Annonce