Lad frikommune-forsøget bliver udvidet til regionerne, så vi også får en fri-region, foreslår medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank, Anne V. Kristensen.

Udvid frikommune-forsøget med en fri-region

Politik

10/08/2014 18:52

Nick Allentoft

Frikommune-forsøget skal forlænges og udvides, så der også bliver en fri-region, siger næstformand i Region Midt Anne V. Kristensen (V)

-Vi skal sætte borgerne i centrum. Vi står foran en årrække mede meget store årgange f ældre, som kræver behandling og pleje – og gør det på tværs af kommuner og regioner. Og selv om der virkelig gøres store anstrengelser i både kommuner og regioner, så skal vi være endnu dygtigere. Patienterne taber alt for ofte, fordi der stadig er en udstrakt mangel på fleksibilitet, siger Anne V. Kristensen.

-Sundhedsaftalerne, som nu begrænses fra 98 til bare fem, er et skridt i retning af lade viden om gode patientforløb i system, men det tilgodeser ikke de svageste med de mest komplekse livs- og sundhedstilstande, fremhæver Anne V. Kristensen.

-Efter min mening, er det radikal nytækning i den offentlige sektor, der skal til, hvis vi skal sætte borgerne i centrum.

-Vi skal tænke ud af boksen. Som da vi med Lars Løkke Rasmussens (V) som indenrigs- og sundhedsminister i 2001 gav patienterne ret til behandling på privathospitaler, når de offentlige sygehuse ikke kunne levere patienten behandlingen inden for rimelig tid. Det var radikal nytækning – og det virkede.

-Patienternes gennemsnitlige ventetid i sundhedsvæsenet blev næsten halveret mellem 2001 og 2011. Før behandlingsgarantien var patienterne henvist til at stå på stadig voksende ventelister.

-Jeg foreslår derfor: Vi skal give hver borger en koordinator finansieret i fællesskab af regioner og kommuner, et beløb der passer til borgerens situation og koordinatoren ret til at disponere beløbet så ville vi både få individualitet, smidighed og fleksibilitet

-Lad en ny Løkke-regering forlænge og udvide frikommuneforsøget, så vi også får en fri-region, som med udvalgte kommuner får mulighed for at bryde betonen ned – og udtænke nye brugbare modeller for, hvordan verdens største offentlige sektor bliver bedre for borgerne, mens vi er udfordret på en smal økonomi og store pleje- og behandlingskrævende årgange på vej.

-Jeg peger gerne på Region Midtjylland – fordi vi ser, vi har de samme svagheder som andre steder, men samtidig har modet og energien til at gøre ting bedre. Vi skal drive sundhedsvæsen for borgerne – ikke for systemet, siger Anne V. Kristensen.

Mest Læste

Annonce