Sundhedsturisme - Danmark skal med på vognen

Sundhed

12/5/19 5:00

Jacob Rosenberg

Der er globalt en øget efterspørgsel på sundhedsydelser, og danskere tager til udlandet for at få behandling. Hvorfor arbejder vi ikke mere målrettet på at få udlændinge til at tage til Danmark? Som i Singapore, som du kan se video om her.

For nogle år siden henvendte en engelsk kirurg sig til mig og ønskede operation af mig på det offentlige hospital i Danmark, hvor jeg er ansat. Der var ikke nogen fortilfælde i afdelingen for dette, så vi lavede en aftale om, at patienten skulle indbetale DRG-taksten til hospitalet, hvorefter jeg kunne operere ham. Det skal lige bemærkes, at vi på det tidspunkt ikke havde venteliste til det pågældende indgreb, og at der var kapacitet til at tage ham, uden at danske patienter blev sat i kø.

Patienten betalte, og operationen gik fint. Jeg fik dog et værre hyr efterfølgende, og beskeden var, at ”sådan noget gør vi ikke i det offentlige sundhedsvæsen”. Pengene gik jo til hospitalet, og ingen danske patienter blev ladt i stikken, men alligevel var det ikke i orden. Det var derfor et spørgsmål om holdning.

Følg sundhedsdebatten

Vi samler de væsentlige historier fra sundhedsområdet lige her. 

Vær med i temaet - bliv redaktør på DenOffentlige. Skriv til os for at høre mere

I den nuværende styringsmodel for sygehusene følger pengene ikke den enkelte patient, og budgettet er såkaldt rammestyret. Det betyder, at man ikke får flere penge for at lave mere. Jeg synes ellers, at sundhedsturisme, som det mundret kaldes, kan være en måde at skaffe flere midler til vores sundhedsvæsen, idet pengene her præcist følger patienten.

Danskere tager til udlandet

En del danskere tager til udlandet og betaler selv for en behandling. Det kan være fedmekirurgi, hvis der er lang ventetid herhjemme, eller hvis patienten af en eller anden grund foretrækker behandling udenfor Danmark. Der er også ofte tale om kosmetiske indgreb, som kan fås betydelig billigere i visse lande. Der er mange muligheder, og trafikken er nærmest sat i system.

Det undrer dog, at der også er en del hospitaler i EU, som tilbyder denne service til danske patienter. Grunden til at det undrer er, at borgere i EU faktisk kan rejse til Danmark og få behandling i henhold til et EU direktiv. Overordnet set vil patienter få lov til at modtage sundhedsydelser i en anden medlemsstat og få refunderet op til niveauet for udgifterne, som ville have været gældende, hvis behandlingen var blevet udført i hjemlandet.

Vi bør tiltrække borgere fra EU

Pga. det nævnte direktiv kan vi således tiltrække patienter fra hele EU med hel eller delvis betaling fra det pågældende EU land. Dette foregår imidlertid stort set ikke, så der må være et enormt potentiale for indtægter til det danske sundhedsvæsen.

Enkelte privathospitaler eksperimenterer lidt med disse ordninger, men det er kun i meget ringe grad. Der er imidlertid ingen offentlige sygehuse, som strategisk og bevidst rekrutterer udenlandske patienter for at skabe en indtægt, som kan bruges til bedre patientbehandling, uddannelse, udstyr osv. Det må skyldes en holdning til, at ”det gør vi ikke”, fremfor saglige argumenter.

Eksempler fra udlandet

En del lande har sat sundhedsturisme i system, hvoraf specielt USA, Tyrkiet, Sydafrika og Singapore træder frem. Når man rejser rundt i disse lande ser man reklamer i det offentlige rum, hvor der tilbydes diverse operationer m.m. for selvbetalere fa udlandet.

På et tidspunkt ville en bekendt af mig have en second opinion af de bedste i verden indenfor en bestemt sygdom, og jeg fandt så verdensmesteren på et stort amerikansk sygehus. Jeg kontaktede vedkommende og blev henvist til et kontor på sygehuset, som ikke lavede andet end at arrangere rejse, ophold og behandling for udenlandske patienter. Sådan kan det gøres, venner.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Singapore har satset målrettet på sundhedsturisme. Mens andre lande forsøger at bremse deres sundhedsudgifter, har Singapore brugt milliarder af dollars på at øge deres kapacitet og har samtidig reklameret massivt for det i de asiatiske lande. Dette har medført, at Singapore på 10 år er blevet et populært sted for patienter fra hele Asien. Singapore vurderer, at sundhedsturismen i dag udgør ca. 1 pct. af deres BNP, svarende til 13,9 mia. kr. og har skabt 13.000 jobs. Kunne Danmark blive nordisk centrum for sundhedsturisme?

Danmark skal med på vognen

Danmark har ligesom øvrige lande et potentiale inden for sundhedsturisme. De danske privathospitaler tilbyder kvalificeret og effektiv behandling, så det må være en lavt-hængende frugt at satse massivt på sundhedsturisme for en række privathospitaler.

Men hvad med de offentlige sygehuse? Hvorfor skal de ikke være med? Vi har internationalt anerkendte eksperter indenfor de fleste sygdomsområder, og jeg ser ingen grund til, at vi skulle fraholde os fra at markedsføre disse stjerner i udlandet for at tiltrække udenlandske patienter til de offentlige sygehuse. Det kan selvfølgelig ikke være på bekostning af danske patienter, så der skal følge en kapacitetsudvidelse med. Ellers hænger det ikke sammen. Men det er der jo også rigeligt råd til, hvis de udenlandske patienter har penge med hjemmefra. Og det har de.

Der kan dermed være klare fordele for udlændinge i at drage til Danmark og få behandling for en lidelse, som de ikke er dygtige nok til at behandle i hjemlandet, eller fordi der er lange ventelister. Der findes mange specialiserede privathospitaler i Danmark, som har kapaciteten til at udføre behandlinger af udlændinge, og det vil være en fantastisk mulighed for de offentlige sygehuse til at skabe en indtægt, som også vil komme danske patienter til gode.

 

Annonce