OPI-projekt udvikler effektmålingsværktøj til sociale tilbud

Velfærd

10/12/2013 12:13

Freja Eriksen

Team Online i Odense og Esbjerg Kommune har i et Offentligt Privat Innovations-samarbejde udviklet et styringsværktøj, som kan måle effekten af indsatsen på de sociale tilbud, til brug både for medarbejdere på tilbuddene og for beslutningstagere. Hvad er det, der dur?
Indikator 2,0 til Bosted System giver både medarbejderne på de sociale tilbud og beslutningstagerne mulighed for at måle på udviklingen af en beboer og et tilbud. Det er et måleværktøj, som giver mulighed for grafisk at få hurtigt overblik over, om den indsats, man har sat i gang, virker, eller om der er behov for justering.   ”Tidligere var den gode relation måske mere et mål i sig selv. Nu ser vi den som et middel til at nå et mere specifikt udviklingsmål for de borgere, vi arbejder med. På den måde kan konkrete mål og resultater være med til at udvikle vores praksis og faglige tilgang til arbejdet med borgerne.” - Medarbejder i Esbjerg Kommunen i Rambølls evalueringsrapport af projektet (Analyse Team Onlines Indikatormodul Rapport, Rambøll august 2013).    Hvert år bruger samfundet ca. 15 mia. kr. alene på børne- og ungeområdet, og fra 2007 til 2010 er forbruget steget med 11 pct. Samtidig er væksten i det offentlige bremset voldsomt op. Der er med andre ord et stort behov for at følge, om de midler man bruger på området, har den ønskede effekt.   "Jeg er optaget af at få udbredt brugen af effektmåling på det sociale område. Målet er at styrke den hjælp og indsats, som vi giver til de mest udsatte borgere". - Videohilsen fra Annette Vilhelmsen, Social- børne og integrationsminister til Esbjerg Kommune i forbindelse med Effektmålingskonference, Odense 3. september 2013.   Administrationen i kommuner og regioner kan få overblik over, hvad de forskellige tilbud er rigtig gode til, og hvad de er knap så gode til med dette nye værktøj. Det er ikke bare i Danmark, at der er et udtrykt ønske om at økonomistyre et omkostningstungt område. Også USA har meldt sig som aftagere af Indikator 2,0 – dog med den ekstra tvist, at de også vil have målt på tid, hvor lang tid en udvikling varer. En opgave, som firmaet dog kun løser for det amerikanske marked p.t. Det er lige grænseoverskridende for os danskere at tidsmåle vores indsatser, men det er en løsning, vi kan levere til det amerikanske marked.   Bottom up udvikling   Ligesom da Team Online begyndte sit Bosted System for 15 år siden med regionale støttemidler i ryggen fra det daværende Fyns Amt, er Indikator 2,0 også udviklet med regionale støttemidler i ryggen. OPI-Projektet har fået støtte fra Syddanske Vækstforum og Region Syddanmarks pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Dette har betydet, at en projektleder har kunnet frikøbes fra andre opgaver i 11 måneder til at koncentrere sig udelukkende om Indikator 2,0. Det har været vigtigt for os, for vi laver ikke noget uden, at vi har dem, der skal bruge det i hverdagen, med i udviklingen. Vi tror på, at det er årsagen til, at et system som Bosted har fået så godt fodfæste i Danmark i dag.   ”Med udgangspunkt i effektmåling og resultatbaseret styring vil både borger og medarbejder få en bedre information om borgerens udvikling. Udviklingen dokumenteres i Indikator 2.0 på en måde, så resultatet af indsatsen bliver synligt og konkret. Når anvendelsen af værktøjet er fuldt implementeret, vil borgeren kunne se sammenhængen mellem sin udvikling og indsatserne og dermed også sin egen indsats." Social & Tilbudschef Britta Martinsen, Esbjerg Kommune.   Omregnet til stillinger har Vækstforum-støtte medvirket til, at der er ansat tre nye medarbejdere i Team Online, der i dag tæller 50 ansatte i Danmark og tæt på 10 i USA samt en årlig omsætning på ca. 25 mio. kr.   Og fremtiden for Indikator 2,0?   Vi holdt for nylig konference om Indikator 2,0, og det var til en overfyldt sal med en lang venteliste, så der er ingen tvivl om, at der er et yderst potentielt marked derude, hvilket vores dedikerede salgsmøder her i november også har vist.   Fakta:   Projektet ”Indikator 2.0” har fået støtte fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmarks pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation.   Om puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation:   Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation skal styrke arbejdet omkring offentlig-privat innovation og kommercialisering. En evaluering af Vækstforums indsats viser, at der er et behov for en yderligere styrkelse af markedsmodningen og kommercialiseringen af innovative produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion. Den første reference er således et afgørende parameter for mindre virksomheders succes, når nye innovative produkter skal bringes til markedet.   Formålet med puljen er, at understøtte mindre korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for bl.a. sundheds- og velfærdsinnovation – herunder til samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.   OPIguide.dk    OPIguide.dk giver viden, inspiration og værktøjer til brug for offentlig-privat innovationssamarbejde til offentlige og private aktører. Opiguide.dk sikrer en professionalisering af OPI, så fremtidens OPI projekter når frem til udbud og implementering og dermed realisering af det potentiale, der skal sikre effektivisering af sundhedssektoren. Guiden er under konstant udvikling, i takt med at cases, værktøjer og ny viden fra OPI-projekter integreres i guiden.  

Mest Læste

Annonce