30.000 unge hverken i job eller under uddannelse i Region Hovedstaden

Velfærd

20/06/2013 14:19

Region Hovedstaden

Ny analyse viser behovet for helt nye tiltag for at få regionens mest udsatte unge på ret kurs og en stor samfundsmæssig gevinst, hvis det sker.

Rundt omkring i Region Hovedstaden sidder ca. 30.000 unge mellem 15 og 30 år, som ikke har et job eller en uddannelse at tage hen til hver morgen.

Det viser en ny analyse fra Region Hovedstaden.

- Det store tal viser, at vi står over for en politisk udfordring af dimensioner. Vi kommer til at mangle disse unge til at skabe fremtidig vækst i regionens virksomheder, siger Marianne Stendell (S), formand for Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden og fortsætter:

- Det koster vores samfund dyrt, da mange af dem ender i kontanthjælpssystemet eller som ufaglærte i usikre jobs. Jeg tror, vi skal sadle fuldstændig om, hvis vi skal lykkes med at få disse unge på ret køl igen.

8% af alle mellem 15 og 30

Den samlede gruppe udgør 8 procent af alle unge mellem 15 og 30 i hovedstadsregionen.

Stor økonomisk gevinst

Den samlede samfundsøkonomiske gevinst i hovedstadsregionen ved at nedbringe andelen af de 30.000 unge med fx 50 procent frem mod 2020 - vil ifølge analysens beregninger være ca. 12 mia. kr. i perioden frem mod 2030. 

- Der er to væsentlige grunde til at gøre noget ved det her. Der er mange penge at spare for samfundet, men ligeså vigtigt er det at sikre, at denne store gruppe af unge kan se frem til et liv med lyse udsigter – dvs. et liv med større livskvalitet og bedre jobmuligheder, siger Marianne Stendell.

Tre målgrupper i særlig risiko

Analysen peger på tre grupper af unge, som er i særlig risiko for at havne uden job eller uddannelse:

De sene startere

3.846 unge i alderen 15-17, der har grundskolen som højeste uddannelse, og som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, og som hverken er i job eller uddannelse. Det er en gruppe, der kræver ekstra opmærksomhed, fordi det ikke er meningen, at man skal have sabbatår efter grundskolen.

De unge på standby

21.708 unge i alderen 18-30, der kun har bestået grundskolen, og som hverken er i job eller uddannelse, men som kan få kontanthjælp. De unge har ofte oplevet mange forskellige kontaktpersoner i form af sagsbehandlere, vejledere og jobkonsulenter.

De ufokuserede studenter

4.134 unge i alderen 22-30, som har en gymnasial uddannelse, men som ikke har brugt den endnu til hverken uddannelse eller i job.

Mangler vejledning og støtte

Halvdelen af gruppen har ikke haft kontakt med uddannelsessystemet, efter de blev studenter, og de øvrige er faldet fra de uddannelser, som de har forsøgt sig med. De ufokuserede studenter oplever ifølge analysen en mangel på vejledning og støtte.

På de unges præmisser

Analysen viser store forskelle fra kommune til kommune i indsatsen. Den viser også, at det er afgørende for den unge at blive mødt af en fast kontaktperson, der tager afsæt i den unges behov. 

- Analysen giver en enestående mulighed for at sætte målrettet ind over for de unge. Det virker ikke med spredte indsatser. Vi skal have skabt et fælles værdigrundlag for, hvordan vi møder de unge og et system, hvor der er én indgang for den unge, siger Marianne Stendell og pointerer:

- Derfor ligger der en overordnet regional opgave i at sikre tæt koordination og samarbejde på tværs af kommune- og institutionsgrænser, hvor vi tager udgangspunkt i de gode eksempler.

Gode kræfter samles om løsninger

Derfor inviterer Region Hovedstaden 27. august regionens jobcentre, vejledningscentre, kommunalforvaltninger og uddannelsesinstitutioner til en konference, hvor nye effektive løsningsforslag kan udvikles og finde ejere.

Fakta:

Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i Budget 2013 at få udarbejdet en analyse af unge uden job og uddannelse.

Analysen er lavet blandt de unge og så repræsentanter fra Ungdommens uddannelsesvejledningscentre, Studievalg og jobcentre, kommunalforvaltninger og uddannelsesinstitutioner.

Analysen er foretaget af konsulentvirksomheden PLUSS Leadership i samarbejde med analyseinstituttet Epinion og Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet i første halvår af 2013.

Analysen viser, at ca. 30.000 unge i aldersgruppen 15 til 30 år hverken er i uddannelse eller job og kortlægger kerneudfordringerne i forhold til de unge og systemet omkring dem. Gruppen udgør 8 procent af de 15 til 30-årige i hovedstadsregionen.

Region Hovedstadens målsætninger er, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse og 60 % gennemfører en videregående uddannelse

Sammendrag af analyse af unge uden job og uddannelse

Mest Læste

Annonce