Afsluttede innovationsprojekter lever videre

05/02/2013 14:43

Region Hovedstaden

Resultaterne i projektet, Patienternes Hus, tages op til videreudvikling.

Innovationsprojektet, Patienternes Hus, løb fra januar 2010 til december 2012. Det nu lukkede Center for Sundhedsinnovation var primusmotor i projektet, hvor der blev udviklet to innovative koncepter drevet på patienternes præmisser og behov, så udfordringerne vedrørende krav om optimeret og effektiviseret hospitalsdrift kan håndteres samtidig med bedre patientoplevelser. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med private virksomheder, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Helsingør Hospital samt patienter og pårørende.

Træning og ernæring i fokus
Projektet udmundede i to konkrete koncepter med fokus på træning og ernæring. I udviklingen gjorde man brug af tre patientgrupper, som blev valgt ud fra den høje kompleksitet i deres sygdom, og fordi de tegner sig for en stor del af behandlingsudgifterne. Det drejer sig om patienter med KOL, nyreinsufficiens og prostatakræft, men tanken er, at koncepterne senere kan udbredes til øvrige patientgrupper.

De to koncepter
Spis med App’tit: Med udgangspunkt i nyreinsufficiensgruppen, som har en stor udfordring mht. medicin, mad og drikke, blev der udviklet en app, som kunne give patienterne individuelt tilpassede råd og vejledning i forhold til mad, adgang til vejledninger, instrukser, madprogrammer, indkøbslister, ideer mv.

Træn dig hjem: Træning tilpasset patienternes formåen kan være med til at forkorte indlæggelsestiden. Træningen kan være alt fra selv at komme op og sidde, venepumpeøvelser til montering af skridttæller og små træningsstationer, hvor man kan træne bestemte muskelgrupper.

Der var fokus på, hvordan man kan indbygge træningsfaciliteter i allerede eksisterende rammer, og patienternes læge/behandler kunne desuden følge træningen. Endelig var der fokus på at implementere træning i hverdagen, når patienten var udskrevet.

Projektet er derudover ét af fem delprojekter under ”Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi”, et nationalt innovationssamarbejde med Region Syd som tovholder.

Koncepterne lever videre

Ofte slutter innovationsprojekter, når de har opfyldt deres formål, men det er ikke tilfældet denne gang. Direktionen på et af regionens hospitaler er i samarbejde med sundhedsfagligt personale gået videre med de to koncepter. Der arbejdes nu på, i samarbejde med erhvervslivet, at skaffe finansiering til fx udvikling af en rigtig app til ”Spis med App’tit”.

Der er således håb for, at det lykkes at udvikle koncepterne til egentlige implementerbare løsninger med fokus på Patient Empowerment, dvs. understøttelse af patienternes egne ressourcer og muligheder for at føle sig i kontrol over eget liv.  

Mest Læste

Annonce