Barnløse par får gavn af nyt partnerskab over Øresund

29/05/2012 13:08

Region Hovedstaden

Samarbejde mellem eksperter i Danmark og Sverige skal sikre Øresundsregionen en plads i den absolutte verdenselite indenfor behandling af ufrivillig barnløshed. Ufrivillig barnløshed er et voksende problem, der i dag rammer omkring 15 procent af alle par.

I Øresundsregionen findes en betydelig ekspertise indenfor området, og denne ekspertise bliver nu samlet.

5 danske og 3 svenske universitets- og hospitalsafdelinger er gået sammen om at gøre Øresundsregionen til et samlet højkompetence centrum tilgængeligt for befolkningerne i Skåne og Hovedstadsregionen.

Samtidig skal undervisningssamarbejde og forskning styrkes, så Øresundsregionens borgere på sigt kan tilbydes de nyeste og mest effektive behandlinger på kryds og tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige.

- Vi vil drage nytte af de forskellige kompetencer og erfaringer, der findes på svensk og dansk side. Ved sammen at udvikle nyt, gør vi det bedste for alle uanset nationalitet, så de kan få drømmen om et barn opfyldt, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for regionsrådet i Hovedstaden.

Støttet af EU
Udviklingen af det nye højkompetencecentrum, også kaldet ReproHigh, er gjort mulig af en bevilling på 14,6 millioner kroner fra EUs støtteprogram for regionale projekter (Interreg IVA) over Europas grænser.

Det er det første projekt af sin type der modtager støtte fra EU.

- Vi er meget stolte over at have fået en bevilling i den her størrelsesorden. Det betyder, at der er nogen i EU, der virkelig tror på projektet og kan se perspektiver i samarbejdet. Og det betyder, at vi kan gøre noget, der er rigtig godt for de ufrivilligt barnløse, siger Professor Jens Sønksen fra Herlev Hospital, der er en af lederne af projektet.

Erhvervslivet involveres og styrkes
Et andet formål med projektet er at øge mulighederne for samarbejde mellem offentlige institutioner og privat industri indenfor behandlingen af ufrivillig barnløshed.

Projektet vil på den måde også fungere, som en drivkraft for ny teknologisk udvikling der kan medvirke til en økonomisk og beskæftigelsesmæssig tilvækst i Øresundsregionen.

- Projektet vil give flere konkurrencefordele internationalt inden for ét af vores styrkeområder. Det betyder, at vi ikke alene hjælper de mennesker der er ramt af ufrivillig barnløshed, men faktisk hele regionen, siger Vibeke Storm Rasmussen (S).

Fakta:
- Ufrivillig barnløshed rammer omkring 15 procent af alle par.

-  Det nye højkompetencecentrum, også kaldet ReproHigh, har fået en bevilling fra Interreg programmerne i EU på 14,6 millioner kroner.

-  Projektet ledes af professor Jens Sønksen, Urologisk afdeling, Herlev Hospital samt professor Aleksander Giwercman, Skåne Universitetssygehus. Herudover deltager Klinik for Vækst og Reproduktion, Fertilitetsklinikken og Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Rigshospitalet, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital samt Lunds Universitet.

Yderligere oplysninger hos:

- Vibeke Storm Rasmussen, formand for Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (privat)
- Jens Sønksen, Professor, overlæge, dr.med., Urologisk afdeling, Herlev Hospital, mobil 21 20 31 62
- Pressevagten i Region Hovedstaden – 70 20 95 88.
 

Mest Læste

Annonce