De unge vil arbejde sig til uddannelse

27/11/2012 14:51

Region Hovedstaden

Det viser en ny rapport fra Region Hovedstaden. Ved at oprette ”jobs med uddannelsesperspektiv” som et alternativ til de eksisterende ungdomsuddannelser vil man på sigt kunne nedbringe antallet af unge på kontanthjælp.

De vil gerne have løn. Og de vil hellere have fællesskab og anerkendelse på en arbejdsplads end på en skolebænk. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Region Hovedstaden, der i samarbejde med flere kommuner og erhvervsskoler har undersøgt, hvad der kan motiverer unge ufaglærte til at tage en uddannelse.

- Det, vi har lært, er, at de unge faktisk gerne vil uddanne sig, og at virksomhederne gerne vil hjælpe med at uddanne de unge. De har begge klare præferencer for, hvordan det skal foregå, og nu har vi fået nogle gode indikationer på, hvad det er der skal til – og det arbejder vi videre med. For det er vigtigt at få inddraget de unge, der i dag ikke er tiltrukket af de eksisterende uddannelsestilbud, så de ikke ryger ud af systemet i et samfund, der vægter uddannelse så højt, siger Søren Sandahl, der er projektleder på Region Hovedstadens projekt ”Jobs med uddannelsesperspektiv”.

Udannelsesstillinger er vejen frem
Afsættet for undersøgelsen er udfordringen om, at der alene i hovedstadsregionen kommer til at være op mod 23.000 ufaglærte, som der ikke jobs til i løbet af de næste 10-12 år.

- Arbejdsmarkedet efterspørger faglærte medarbejdere, så for ikke at risikere, at unge med stort potentiale – men meget lidt skolelyst - ender i kontanthjælpssystemet, er det nødvendigt at finde nye veje. Det er det, vi nu vil gøre ved at oprette konkrete jobs med uddannelsesperspektiv, forklarer Marianne Stendell, der er formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden.

Projektet skal dokumentere de unges kompetenceopbygning i job og arbejde hen imod oprettelsen af stillinger til de unge, hvor de kan få dokumenteret deres kompetencer. De skal opleve at blive anerkendt for det, de lærer i praksis, og på den måde blive mere motiverede til også at gennemføre en erhvervsuddannelse. Tanken er, at de unge kan få merit, så skoleperioden på erhvervsskolen bliver kortere og mere integreret i det fagområde, de har arbejdet med i virksomheden.

- Nu skal vi til helt praktisk at føre projektet ud i livet. Vi håber, modellen vil indgå i regeringens overvejelser, når det tværgående 6-ministerudvalg skal drøfte nye veje til at sikre 95 % målsætningen, fordi vi mener her har en unik mulighed for at tænke nyt og på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområderne, siger Marianne Stendell.

De første ”job med uddannelsesperspektiv” forventes at være klar i begyndelsen af 2013.

Fakta om projektet

 - Partnergruppen bag projektet består af Region Hovedstaden, Halsnæs og Gribskov kommuner samt Erhvervsskolen Nordsjælland, Handelsskolen K-Nord og SOPU (Sundhed Omsorg Pædagogik Uddannelse)

 - 92 procent ud af knap 400 unge siger i undersøgelsen, at de gerne vil prøve kræfter med noget praktisk i stedet for at blive undervist i et klasselokale.
 - 90 procent kan samtidig motiveres til et job med uddannelsesperspektiv ved at opleve at blive en del af et fællesskab på arbejdspladsen.
 - 48 procent af virksomhederne bruger mere end 37 timer på oplæring af nyansatte
 - Virksomhederne vil have motiverede unge der ønsker en fremtid i virksomhederne
 - Region Hovedstaden har afsat 12 mio. kr. over de næste tre år.
 - Personer uden en ungdomsuddannelse har 12 gange større risiko for at ende på kontanthjælp eller førtidspension sammenlignet med personer med end ungdomsuddannelse.
 - Læs mere om projektet på www.regionh.dk/uddannelse

Mest Læste

Annonce