Erhvervsfremme skal have det lange lys på

Politik

18/4/18 4:30

Region Hovedstaden

Virksomhederne i Østdanmark skal være på tæerne, hvis de skal klare sig i konkurrencen med resten af verden. Det viser en ny fremtidsanalyse, som Deloitte har lavet for Region Sjælland, Region Hovedstaden og Erhvervsministeriet.

De to regioner skal bruge analysen til at fremtidssikre deres indsatser for at skabe erhvervsfremme, udvikling og vækst.

Dygtige medarbejdere bliver virksomhedernes vigtigste råstof, selvom robotter vil overtage mange af de arbejdspladser vi kender i dag. Vi kigger ind i en fremtid med digitalisering af processer, produkter og services i et omfang, hvor vi stadig kun har set begyndelsen. Fremtidens forbruger forventer specielt tilpassede varer og services til samme lave priser som før. Vinderne bliver de virksomheder, der omstiller sig og bruger ny teknologi og nye forretningsmodeller, og som kan skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Analysen viser også, at virksomhederne får brug for rammevilkår, der følger med fremtidstendenserne. Det bliver et vigtigt konkurrenceparameter for virksomhederne, at de hurtigt kan leve op til love og regler. Derfor skal myndighederne være dynamiske og klar til løbende at opdatere regler og vejledninger, så der ikke sættes en bremse i virksomhedernes vækst.

Vækst på kort og langt sigt

Fremtidsanalysen kommer i kølvandet på et forslag fra regeringens såkaldte Forenklingsudvalg til, hvordan den offentlige erhvervsfremme kan lægges om. I forslaget bliver regionerne skrevet ud af den offentlige erhvervsfremme. Men Fremtidsanalysen peger netop på områder, hvor der er brug for regionernes indsats i erhvervsfremme:

• Fremtidens vækst handler om meget mere end den rene virksomhedsrådgivning, som Forenklingsudvalget lægger op til. Erhvervsfremme skal have det lange lys på. Vi skal lave indsatser, der også gør gavn om ti år, og som tager udgangspunkt i de regionale forskelle. Region Sjælland har for eksempel mange små enkeltmandsvirksomheder. Analysen viser, at det haster med at gøre dem klar til den digitale fremtid, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

• Analysen viser, at virksomhederne har behov for myndigheder, der tænker indsatserne sammen. Tiltrækning af arbejdskraft handler ikke kun om regulering, men også om uddannelse, infrastruktur og det gode liv. Regionen spiller en helt central rolle, hvis det skal lykkes. Derfor vil vi også gerne i fremtiden skabe regionale partnerskaber, der bringer virksomheder, talenter og myndigheder sammen om at sikre fremtidens kompetente medarbejdere, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Fakta om analysen

Analysis of future growth potential in Greater Copenhagen, 2018 er udarbejdet af Monitor Deloitte for Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden og Region Sjælland

Analysen vurderer hvilken påvirkning globale megatrends vil have på en række brancher/industrier på tværs af Greater Copenhagen frem til 2030. De analyserede industrier er life science, finansiel service, software og IT, transport og logistik, bygge- og anlæg og vedvarende energi.

Analysen identificerer 7 områder, som særligt vigtige at adressere i den offentlige erhvervsfremme:

• Kampen om talent og kvalificeret arbejdskraft
• Digital omstilling
• Smidige love og regler
• Netværk og økosystemer
• Nye vækstområder
• Grøn omstilling og cirkulær økonomi
• Specialisering og skalering

For yderligere oplysninger
• Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt på tlf. 57875052
• Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70209588

Annonce