Etniske minoriteter får hjælp til kronisk sygdom ved at se film

Velfærd

23/04/2014 12:17

Freja Eriksen

Borgere med en ikke-vestlig baggrund rammes oftere end etniske danskere af type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdommen KOL. Derfor lancerer Region Hovedstaden 10 nye film om livet med en kronisk sygdom

Hvordan kommer jeg igennem ramadanen med min diabetes? Hvor kan jeg få mere at vide om min hjertekarsygdom? Kan jeg selv gøre noget for at få det bedre med min lungesygdom i det daglige? 

10 kortfilm får premiere
Sådan lyder nogle af temaerne i de 10 kortfilm, som nu får premiere i Region Hovedstadens patientportal på internettet, Grib om Livet. Her fortæller borgere fra ikke-vestlige lande med kronisk sygdom tæt inde på livet om deres erfaringer og tanker, og de nye film retter sig specifikt mod etniske minoriteter. 

Skal støtte til et bedre liv
Filmene skal støtte borgerne i at leve et godt liv trods kronisk sygdom og give dem inspiration til, hvad de selv kan gøre for at styrke deres livskvalitet. Samtidig kan det være en stor lettelse for mange at se, at de ikke er alene med deres sygdom og de udfordringer, den giver. 

Lighed i sundhed er helt centralt 
Med filmene adresserer Region Hovedstaden det faktum, at borgere fra ikke-vestlige lande i stigende grad får kroniske lidelser. 

- I Region Hovedstaden er lige adgang til sundhed et helt grundlæggende princip. Derfor er det vores opgave at sætte ind, når der er brug for en særlig indsats, og det er denne serie af nye film et eksempel på. Det er jo ikke borgerne, der skal tilpasse sig sundhedsvæsenet – vi skal i lige så høj grad tilpasse os borgerne, siger Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. 

Borgerne er udgangspunktet 
Alle temaer i filmene er udvalgt på baggrund af samtaler med bl.a. borgere, sundhedspersonale og indvandrercentre. Det er også borgere og sundhedsprofessionelle med en anden baggrund end dansk, som medvirker i filmene, der udgives på seks sprog: Arabisk, persisk, tyrkisk, urdu, engelsk og dansk. 

- Vi ved, at borgere fra ikke-vestlige kulturer kan have svært ved at identificere sig med hovedpersonerne i de danske film på Grib om Livet, og derfor tager vi udgangspunkt i deres kultur og sundhedsopfattelse, siger projektleder Camilla Skanderup, Region Hovedstaden. 

Filmene udgives på nettet og på DVD 
Trygfonden har støttet filmene, der bliver offentliggjort på www.gribomlivet.dk. De bliver også distribueret på DVD via hospitaler, sundhedscentre og ressourcepersoner i regionens lokalområder. 

Der er filmpremiere i Cinemateket i København onsdag den 23. april klokken 13.30. 

Fakta om patientportalen Grib om Livet

  • Portalen er udviklet til borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende. I en række korte film fortæller de om tilværelsen med en kronisk sygdom tæt inde på livet.
  • Filmene handler om KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, demens, lænderyglidelser og børn.
  • Temaerne er udviklet af Region Hovedstaden, borgere, sundhedspersonale, patientforeninger, sundhedsformidlere, indvandrercentre mv.
  • Se filmene på www.gribomlivet.dk

Mest Læste

Annonce