Første akutprofessor på Københavns Universitet

09/03/2012 13:48

Region Hovedstaden

Lars S. Rasmussen skal forske i en række forhold, der beskriver den akutte patient, som er et hidtil overset forskningsområde Lars S. Rasmussen er nu ansat som den første professor i akutmedicin på Københavns Universitet.

Akutmedicin er den viden og de færdigheder, som kræves til bedst mulig forebyggelse, diagnose og behandling af akutte skader og sygdomme hos patienter.

Professoratet er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, TrygFonden og Københavns Universitet.

Finansieret af TrygFonden
Det fem-årige professorat er finansieret af TrygFonden og skal styrke forskningen i akutmedicin i Danmark i et samarbejde med to andre akutprofessorater, som TrygFonden også finansierer på henholdsvis Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Ifølge forskningschef i TrygFonden, Anders Hede, har det akutte område hidtil har været underprioriteret, når det kommer til forskning.

- Vi tror, at der er store fordele for patienterne ved at udføre mere forskning på det akutmedicinske område. Med de nye store akutenheder er der skabt forudsætninger for at gennemføre flere solide videnskabelige undersøgelser og få resultaterne overført til praksis, siger Anders Hede.

Glæde i de to deltagende regioner
Region Hovedstaden og Region Sjælland glæder sig til, at akutforskningen i Danmark nu med ansættelsen af den højt kvalificerede og internationalt anerkendte nye professor vil få et kraftigt løft. Det skaber samtidig mulighed for et øget samarbejde mellem de to regioner om akutforskningen til gavn for de akutte patienter.

Også Københavns Universitet glæder sig til at få den første akutprofessor

- Det er en stor gevinst at få en så engageret person til dette nyetablerede professorat, og Lars er tilmed en fremragende formidler. Der er rigtig mange spændende opgaver at tage fat på, herunder få etableret tæt samarbejde med de tilsvarende professorater i Odense og Aarhus, siger institutleder på Institut for Kirurgi og Intern Medicin, professor Torben V. Schroeder.

Lars S. Rasmussen ser selv frem til at begynde arbejdet som akutprofessor.

- Jeg ser det som min opgave at akut behandling i langt højere grad bliver baseret på resultater af videnskabelige undersøgelser, end det nu er tilfældet. Der er et stort behov for at få dokumentation for, hvad der giver de bedste resultater af akut behandling, hvor tidsfaktoren er afgørende, siger professor Lars S. Rasmussen.

Mest Læste

Annonce