Første klimastrategi for hovedstadsregionen

12/04/2012 14:11

Region Hovedstaden

Ny klimastrategi skal gøre hovedstadsregionen til landets mest klimaberedte og energieffektive region. Ambitiøst forslag er vedtaget. Et mål er 100 procent vedvarende energi i 2050. Et andet mål er 12.000 elbiler i hovedstadsregionen i 2015.

For første gang går kommuner og region sammen om at løse klimaudfordringerne med en fælles regional klimastrategi. Kommune Kontaktrådet Hovedstaden (KKR) og Region Hovedstaden har netop vedtaget strategien, der bl.a. omhandler energi, - vand, - og transportområdet, og går nu i gang med flere fælles initiativer.

- Klimaforandringerne kræver handling. Og med denne klimastrategi viser kommuner og region, at vi er klar til at handle i fællesskab. Vi tager udfordringerne op, og vi vil med konkrete projekter finde nye løsninger, og i nye partnerskaber med erhvervslivet bruge klimastrategien til også at skabe grøn vækst, siger Lars Gaardhøj, formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden

Samarbejde med erhvervsliv om 100 % vedvarende energi
Forebyggelse af oversvømmelser som følge af ekstrem regn og omstilling af transportsektoren og energisystemet til vedvarende energiformer kræver samspil mellem stat, kommuner, region og mange andre parter. Kommuner og region inviterer til bredt samarbejde om klimaudfordringerne herunder styrket samarbejde med erhvervslivet om udvikling af nye innovative løsninger.

- Der er brug for en fælles plan for et fleksibelt og effektivt energisystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Skal visionen blive til virkelighed, er der brug for samarbejde mellem alle parter og på tværs af kommunegrænser. En fælles strategi er det første skridt på vej til reelle handlinger, siger Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune og medlem af KKR Hovedstaden.

Planen for et sammenhængende energisystem er en af klimastrategiens to største satsninger. Og region og kommuner vil nu samle energiselskaber, vidensinstitutioner og leverandører af grønne energiløsninger for i fællesskab at finde ud af, hvordan energisystemet bliver fossilfrit.

Elbiler er stadig et sjældent syn på de danske veje
Den anden hovedsatsning er, at hovedstadsregionen skal blive landets førende elbilregion. Udover målet om at 12.000 bilister de kommende år skal køre elbil vil Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen arbejde målrettet for at udskifte dele af den offentlige bilpark med elbiler. Forudsætningen for begge tiltag er en sammenhængende infrastruktur til at oplade elbilernes batterier. Endelig vil kommuner og region undersøge mulighederne for fælles indkøb af elbiler.

Fakta om Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategien har overordnet to udfordringer:

· Regionen skal tilpasse sig fremtidens klimaændringer

· Regionen skal reducere CO2-udslippet

For at håndtere de to udfordringer, vil der blive sat en række initiativer i gang inden for fem spor:

· En klimaberedt region

· Klimavenlig transport

· Omstilling af energisystemet

· Energieffektive bygninger

· Klimavenligt forbrug og indkøb

Region Hovedstaden har afsat 10 mio. kr. til medfinansiering af klimastrategiens initiativer.

Mest Læste

Annonce