Greater Copenhagen – på vej til en bedre erhvervsindsats

Bæredygtighed

09/11/2016 17:00

Region Hovedstaden

Regeringens planlagte eftersyn af erhvervsfremmestrukturen er en kærkommen lejlighed at tænke stort og på tværs til gavn for fremtidens vækstvirksomheder.

Danske virksomheder er i benhård international konkurrence. De skal i stigende grad navigere i en kompleks virkelighed. Den stigende kompleksitet stiller krav til den måde, vi i det offentlige investerer i vækst og virksomhedsudvikling. Vi ser regeringens planlagte eftersyn af erhvervsfremme­strukturen som en kærkommen lejlighed at tænke stort og på tværs til gavn for fremtidens vækstvirksomheder.

Læs mere fra Region Hovedstaden

Du kan læse flere historier fra og om Region Hovedstaden på temasiden her

I Greater Copenhagen er kommuner, regioner sammen med universiteter og klyngeorganisationer allerede godt på vej med at fokusere og forenkle erhvervsfremmeindsatsen. Det gør vi, fordi vores metropol kun kan klare sig i kampen om væksten med andre metropoler som Berlin, Stockholm, Seoul og Toronto, hvis vi spiller sammen og tænker på tværs i hele metropolen.

En kompleks virkelighed
Den virkelighed, som dagens virksomheder skal navigere i, er præget af hastigt foranderlige forbruger­præferencer, digital udfordring af eksisterende markeder og konkurrencer fra virksomheder fra nye økonomier som Kina og Indien. Så duer det ikke, at virksomhederne bliver mødt af en uoverskuelig jungle af forskellige små ordninger og tilbud, der ofte ikke kan yde rådgivning af den kvalitet, som virksomhederne efterspørger, og den benhårde konkurrence fordrer.

Et eksempel kunne være virksomheden på Falster, der arbejder på en løsning til at oprense vand eller den nordsjællandske virksomhed, der har brug for at prøve sine nye velfærdsteknologiske løsninger af i sundhedssektoren, så de kan komme patienterne til gavn. De har brug for erhvervsfremmeaktører, der kan give professionel rådgivning og kvalificerede tilbud om fx udvikling og eksport af grønne og sunde løsninger, ligesom de har brug for nem adgang til sparring og samarbejde med andre virksomheder, forskere og offentlige aktører inden for deres område. Kodeordene her er kvalitet, tyngde og samarbejde på tværs frem for geografisk nærhed.

Et europæisk mønstereksempel
Derfor samarbejder vi i Greater Copenhagen på tværs af fag- og kommunegrænser for fælles strategiske og målrettede offentlige investerer i vækst og virksomhedsudvikling med udgangspunkt i de regionale styrkepositioner. 

Et godt eksempel er de såkaldte klyngesamarbejder, hvor erhvervsliv, universiteter, og det offentlige går sammen om at dele viden og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre inden for de regionale styrkepositioner som fx bygge-anlæg, grønne erhverv, medicobranchen og sundheds- og velfærdsteknologi.

I dag har Danmark fx en stærk international position inden for grøn og smart teknologi takket være klyngesamarbejdet CLEAN, som bygger på et fokuseret erhvervssamarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland – hvilket netop er blevet anerkendt, idet de to regioner og CLEAN lige har vundet EU’s præstigefyldte pris Regio Stars Award for at have etableret Europas stærkeste klynge inden for grøn vækst.

Vi vil opfordre til, at erhvervsfremmesystemet forenkles og professionaliseres, så det får den tyngde, der skal til for at give virksomhederne den nødvendige rådgivning. Her i Greater Copenhagen er vi allerede godt på vej.

Mest Læste

Annonce