Hovedstaden sætter ambitiøse mål for genanvendelse af affald

Bæredygtighed

23/9/13 10:15

Freja Eriksen

Som den første region sætter Region Hovedstaden tal på, hvor meget affald fra hospitaler og institutioner, der skal genanvendes i 2015

750 tons mere skal genanvendes
750 tons affald – eller det der svarer til alt skraldet fra knap 800 husstande. Så meget mere affald fra Region Hovedstadens hospitaler og regionens institutioner skal genanvendes i 2015 – i forhold til 2012 – svarende til en forøgelse af mængden der genanvendes på 30 procent. 

Nye mål for genanvendelse
Det har Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden netop vedtaget som mål for genanvendelsen af mere affald på regionens tolv hospitaler og mange institutioner. Det er første gang, en region i Danmark sætter konkrete mål for genanvendelse af eget affald. 

Region H affaldsplan

  • Region Hovedstadens hospitaler og institutioner producerede i 2012 16.148 tons affald.
  • Heraf blev 2.424 tons genanvendt.
  • I 2015 skal andelen af genanvendt affald være steget med 30 procent.
  • Region Hovedstaden vil i 2015 genanvende en fjerdedel af alt egenproduceret affald.
  • Herudover kommer genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, som ikke er medregnet.
  • CO2-udledningen fra Region Hovedstadens aktiviteter udgjorde 126.731 tons i 2011.
  • Det skal i 2015 være 12 procent mindre – nemlig 111.523 tons.

Skal frasortere mere pap, madaffald og flasker 
Med andre ord skal hospitaler og institutioner blive bedre til at frasortere fx pap, papir, jern og metal, madaffald, plastaffald samt glas og flasker, så det ikke køres til forbrænding, men i stedet indgår som råvarer i fremstillingen af nye produkter. 

Regionen tager ansvar
- Vi vil med de opstillede mål medvirke til, at vi som region tager ansvar og bidrager aktivt til at værne om klodens ressourcer. Nu ved vores hospitaler og institutioner præcis, hvor vi vil hen, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden. 

Ny ressourcestrategi på vej
Miljøministeriet forventes snart at offentliggøre en ressourcestrategi, som vil hæve overliggeren betydeligt bl.a. indenfor genanvendelse. Her er Region Hovedstaden altså på forkant. 

Over 15.000 tons mindre CO2 
Samtidig med affaldsmålet har Region Hovedstaden også sat nye mål for udledningen af CO2 fra regionens aktiviteter. Konkret vil det nye energimål betyde, at Region Hovedstaden i 2015 har reduceret den årlige CO2-udledning fra el- og varmeforbruget med over 15.000 tons CO2 i forhold til 2011. Det svarer til en reduktion på 12 procent i løbet af bare 4 år. 

Milepæl med målbare pejlemærker
- For Region Hovedstaden er det en milepæl nu at have målbare pejlemærker for bæredygtighed på klima- og affaldsområdet. Målet i regeringens netop offentliggjorte klimaplan er en reduktion af drivhusgasser på 40 procent i 2020 i forhold til 1990 – et mål som Region Hovedstaden med de nye energimål bidrager til at indfri, siger Lars Gaardhøj. 

Læs mere om regionens energi- og affaldsmål 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce