Foto: Tomasz Sienicki

Hovedstadens bilejere betaler for jyske veje, mens de selv holder stille i køen

Infrastruktur

15/03/2018 08:29

Region Hovedstaden

Skjult udligning skal tages i betragtning i udligningsdebatten.

Udligningsordning, som i dag fører over 13 mia. kr. fra hovedstadsområdet til bl.a. Jylland, er ved at blive revideret, og der lægges nu overraskende op til, at endnu flere penge skal føres fra hovedstadskommunerne til de jyske kommuner. Men noget, som ikke rigtigt kommer frem i debatten, er det, man kan kalde den ”skjulte” udligning, dvs. andre overførsler, som ikke er en del af den formelle udligning.

Lad mig give et eksempel fra transportområdet. Både når det drejer sig om offentlig transport og privatbilisme, giver den skjulte udligning en skævvridning, som favoriserer Jylland på bekostning af hovedstadsområdet – på trods af, at vi er ved i drukne i trængsel.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Hovedstadsområdet modtager fx kun en fjerdedel af tilskuddet pr. togpassager i forhold til resten af landet. Hvis tilskuddet var mere ligeligt fordelt, kunne pengene gå til fx flere S-tog og lokalbaner. Så ville den kollektive transport i højere grad modsvare det kæmpe pres, der er fra alle de mennesker, der hver dag skal frem og tilbage til arbejde, studier og fritidsinteresser i hovedstadsområdet.

Et andet eksempel er veje og biler. De fleste biler er indregistreret i hovedstadsområdet, hvorfor vi også betaler flest penge i bilafgifter. Men det bliver ikke modsvaret i samme grad af investeringer i infrastrukturen – på trods af, at bilisterne i hovedstadsregionen årligt spilder over 9 mio. timer i kø. Sat på spidsen betyder den skjulte udligning, at bilejere i hovedstadsområdet er med til at betale for jyske veje, mens de selv holder stille køen.

Trængsel er en kæmpe barriere for vækst og udvikling i hovedstadsområdet og til stor gene for borgere og virksomheder. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi i diskussionen om udligning kigger på både den formelle og mere skjulte udligning, og at vi tager højde for de udfordringer, der er i de forskellige dele af Danmark – også dem, der gælder særligt i hovedstadsområdet.

Mest Læste

Annonce