Hvorfor ender unge uden job og uddannelse?

28/09/2012 15:23

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har netop besluttet at igangsætte en banebrydende analyse, som skal give svar og ny viden om baggrunden for, at en del af regionens unge i dag står uden job og uddannelse. Region Hovedstaden har afsat op til 1,5 mio. kr. til en analyse, som skal sætte fokus på uddannelses- og jobmuligheder for unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller har job.

Udfordringer og barriere
Som led i den regionale uddannelsesstrategi skal det undersøges, hvad der skal til for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det skyldes, at hver femte unge i Region Hovedstaden ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og derfor skal der indsamles mere viden på området.

- Det gælder om at finde ind til de konkrete udfordringer, der får unge til at fravælge en ungdomsuddannelse. Vi skal have flere unge tilbage på uddannelsessporet. Det er vigtigt, at unge kommer ud af ledighed og får en brugbar uddannelse – både for deres egen skyld og for samfundets skyld, fordi der er endnu større brug for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, siger Marianne Stendell, formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning.

Formålet med analysen er at belyse, hvilke unge, der hverken kommer i gang med en uddannelse eller job, samt hvilke job der kunne være attraktive for denne gruppe efter endt uddannelse. Analysen skal bl.a. undersøge barriererne hos de unge og i systemerne. Derfor inddrages unge samt aktører omkring de unge, fx Ungdommens Udannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene.

Behov for ny specifik analyse
Der er tale om indsamling af helt ny viden på området. Med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser og tiltag, skal analysen pege på relevante og effektfulde initiativer, som alle parter omkring de unge kan understøtte og igangsætte. Regionen ønsker at skabe fælles forståelse og fælles retning i løsningerne.

En tidligere kortlægning peger på, at også i Region Hovedstaden spiller geografien en afgørende rolle. Således er andelen af 18-22-årige, som har folkeskolen som højeste uddannelse, størst i yderkommunerne i den nordlige del af regionen og på Vestegnen. Med store variationer ligger Region Hovedstaden dog med et gennemsnit på 18,8 procent tæt på landsgennemsnittet på 18,3 procent. Dette skal analysen også gå i dybden med, da det er regeringens målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Analysen forventes færdig primo 2013.

Den regionale uddannelsesstrategi er en del af den regionale udviklingsplan 2012, som blev vedtaget af regionsrådet d. 25. september 2012

Læs mere
 

Mest Læste

Annonce