Intelligent sporing af varer og medicinske effekter på hospitaler

05/2/13 1:01

Region Hovedstaden

Nyt innovationsprojekt skal skabe overblik og spare penge.

Der er tale om et logistikprojekt ved navn Healthcare Asset Tracing - HAT-projektet. Det skal være med til at få styr på alle varer og medicinske effekter på hospitalerne vha. Radio Frequency IDentification tags (RFID-teknologi), altså chips, som vi allerede kender dem fra nøglekort og mange andre ting i vores dagligdag. Teknologien går ud på, at varerne ”tagges” med små chips. Løsningen er udviklet af Munin Spot Technology Aps.

Firmaet har altså en løsning, som teknologisk fungerer, men den skal behovstilpasses forskellige procedurer og brugergrupper. 

Baggrund 

Studier har vist, at hospitaler bruger op mod 46% af dets ressourcer på logistik. I Region Hovedstaden viser en analyse vedr. medicinlogistik desuden, at hospitalerne kan spare 15 årsværk årligt. Derudover er der et dokumenteret årligt svind på 1 mio. kr. fra Region Hovedstadens Apotek. Dette svind forventes at kunne nedbringes med 50%, når fx medicinkasser spores vha. RFID. 

Svind og overbestilling af varer skyldes den manglende registrering af alle varernes flow på hospitalet. Med løsningen bliver arbejdsgange mindre besværliggjort og mindre ressourcekrævende, og patienter kommer til at opleve bedre kvalitet samt øget patientsikkerhed. 

Formål 

Projektet har til formål - gennem systematisk og struktureret brugerinddragelse - at teste og tilpasse Munin Spot Technologys intelligente logistikløsning, der kan forbedre flowet og optimere sporbarheden af fysiske aktiver i og omkring hospitaler. Teknologien afprøves på udvalgte vare- og brugergrupper i en begrænset periode. 

Målet er, at tags monteres på langt størstedelen af alle varer og medicinske effekter og erfaringen videreføres til andre med samme behov. 

Konkret om projektet 

Herlev Hospital og Aalborg Sygehus vil komme til at fungere som testhospitaler. På Herlev Hospital placeres 2000 tags på transportvogne, trykaflastningsmadrasser og medicinkasser, og på Aalborg Hospital gælder det transportstole (dvs. kørestole), blod og medicinkasser, der får 1000 tags. Brugergrupperne er i dette projekt meget forskellige - portørerne har med transporten at gøre, sygeplejerskerne med medicinen og farmakologerne med blodet, men de skal alle anvende RFID-teknologien til sporing af varerne. 

På de to hospitaler monteres i alt 80 tag-læsere centralt, typisk ved indgangene, så de kan registrere strømmen af varer og medicinske effekter. Denne løsning giver mulighed for monitorering i en applikation, enten via en computer eller en mobiltelefon. 

Projektets partnere 

Projektet tæller ti partnere med hver deres funktion: 

 • Munin Spot Technology Aps: Hovedpartner og projektleder
 • Informi GIS: Underleverandør af visualiseringsløsning
 • Alectia: Underleverandør af effektberegninger på logistikkæde og tests
 • Herlev Hospital: Testhospital for transportvogne, trykaflastningsmadrasser og medicinpakker
 • Aalborg Hospital: Testhospital for transportstole, blod og medicinpakker
 • Videncenter for Innovation og Forskning: Brugerinddragelse og simulation
 • Idéklinikken på Aalborg Sygehus: Brugerinddragelse og simulation til behovsafdækning
 • Regionslageret i hovedstaden: Testlokation som en del af logistikkæden til behovsafdækning
 • Region Hovedstadens Apotek: Tagging af kasser til transport af medicinpakker
 • Insero: Projektadministration - økonomistyring, afrapportering, formalia osv. Firmaet er tilknyttet Munin Spot Technology

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe bestående af projektets interessenter og centrale videnspersoner på området. Gruppen inddrages mhp. at kvalificere projektets arbejde og sprede dets resultater effektivt.

 • Amgros I/S
 • GS1 Denmark
 • DTU
 • Hospitalsenheden Horsens
 • Bispebjerg Hospital
 • Blodbanken, Region Hovedstaden
 • Koncern Byggestyring, Region Hovedstaden
 • It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden

Forløb og faser 

Projektperioden løber fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014. Projektet er opdelt i fire faser: 

 1. Brugerresearch og behovsafdækning af logistikkæderne
 2. Tests og løbende tilpasning
 3. Opsamling og endelig tilpasning
 4. Kommercialisering af løsninger

Finansiering

Projektets budget ligger på 6.931.520 kr. Heraf har Fornyelsesfonden finansieret halvdelen, mens Munin Spot Technology har finansieret den anden halvdel.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce